Förändringar i ledningen för Danir AB

Den 15 augusti tillträder Mats Åström som CFO för Danir AB. Danir är moderbolag i Danirgruppen, som bland annat äger IT-konsulten Sigma AB. Danir står för entreprenörskap, långsiktighet och socialt ansvarstagande.

Mats Åström kommer närmast från posten som CFO på Prevas AB, där han under en tid också varit tillförordnad CEO. Prevas är ett IT-konsultbolag med inriktning mot inbyggda system och industriell IT. Prevasaktien är noterad på OMX Nordic Stockholms Small Cap-lista.

Samtidigt tillträder Johan Glennmo som CEO i Danir, där han redan sitter i styrelsen. Glennmo är även styrelseledamot i Sigma AB och var styrelseordförande i Epsilon AB fram till ÅF:s förvärv av bolaget 2012. Johan Glennmo är son till Danirs huvudägare och Sigmas grundare, Dan Olofsson.

I samband med Johan Glennmos och Mats Åströms tillträde lämnar Anders Johnsson posten som CEO och den operativa rollen i bolaget, men kommer fortsättningsvis att på konsultbasis vara engagerad i Danirkoncernen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Olofsson       0703-792254
Anders Johnsson 0703-791374                                                    

www.danir.com
Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 20 maj 2013 klockan 13:15.

Om Danir
Danir är ett Malmöbaserat entreprenörsdrivet bolag som äger, förvaltar och aktivt deltar i utvecklingen av noterade och onoterade bolag. Vi är en liten organisation, men företagen som är våra kärninnehav och portföljbolag sysselsätter flera tusen människor. Företagen finns framför allt inom utvecklingsinten-siva branscher och delar alla vår syn på engagemang och entreprenörskap som grundbultar för en långsiktig värdetillväxt.

Dokument & länkar