Dannemora beställer mobila gruvmaskiner från Sandvik

Dannemora Mineral AB har slutit avtal med Sandvik Mining and Construction Sverige AB om leveranser av mobila gruvmaskiner för ca 70 miljoner kronor. Maskinerna kommer att levereras succesivt från och med den planerade produktionsstarten av Dannemora järnmalmsgruva under kvartal två 2012 och till det att gruvan når full produktion 18 månader senare. Finansieringen sker via Swedbank Finans AB som Dannemora Mineral har tecknat ett ramavtal med på 120 miljoner kronor, vilket möjliggör kontinuerliga avrop av gruvmaskiner.

           "Sandvik är en välrenommerad leverantör med en bred produktportfölj och kommer även att stå för det löpande underhållet och service av maskinparken. Ramavtalet med Swedbank ger Dannemora ett flexibelt finansieringsverktyg och tar höjd för eventuella tillkommande behov av mobila maskiner ", säger Niklas Kihl, CFO i Dannemora Mineral AB.

Läs hela pressmeddelandet nedan