Dannemora Mineral AB: Pressmeddelande den 18 juni 2008

Miljödomstolen bifaller Dannemora Minerals ansökan om att få bedriva gruvverksamhet i Dannemora
 
Miljödomstolens bifall ger möjlighet att omgående starta de anläggningsarbeten som krävs för driftstart i järnmalmsgruvan mot slutet av år 2009
 
Miljödomstolens utslag över Dannemora Minerals ansökan om att få öppna järnmalmsgruvan i Dannemora i Uppland meddelades idag, den 18 juni. Miljödomstolen biföll ansökan om produktion av upp till två miljoner ton säljbara järnmalmsprodukter per år. Miljödomstolens dom inkluderar även ett så kallat verkställighetsförordnande vilket ger rätt att starta verksamheten även för det fall att domen skulle överklagas. Det är formellt Dannemora Magnetit AB, ett helägt dotterbolag till Dannemora Mineral AB, som har sökt och fått miljötillståndet.
 
- Miljödomstolens bifall och verkställighetsförordnande ger oss möjlighet att komma igång med järnmalmsbrytningen redan mot slutet av år 2009. Den urstarka järnmalmsmarknaden väntas enligt en samstämmig analytikerkår hålla i sig i ytterligare ett antal år. Vi kommer att kunna rida på järnmalmskonjunkturen och få en flygande start för gruvan, säger Staffan Bennerdt, VD och koncernchef, Dannemora Mineral.
 
Samtliga remissinstanser hade tillstyrkt ansökan och bifallet var väntat liksom utformningen av de miljömässiga villkor som domstolen ställer på verksamheten. Med dagens dom har Dannemora Mineral nu de två grundläggande myndighetstillstånd som krävs för att få bedriva gruvverksamhet: tillstånd enligt miljöbalken och tillstånd enligt minerallagen.
 
För ytterligare information kontakta:
 
Staffan Bennerdt, koncernchef
telefon 0295- 24 44 22
 
Lennart Falk, VD Dannemora Prospektering AB
telefon 0295- 24 44 12
 
 
Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga målsättning är att återuppta driften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god.
 
Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs, och Dannemora Prospektering AB vars verksamhet omfattar all prospektering och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet.
 
Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten kommer inledningsvis i huvudsak att riktas mot den planerade brytningen av dessa.
 
Bolagets Certified Advisor på First North är E. Öhman J:or Fondkommission AB. 

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.

Dokument & länkar