Dannemora Mineral gör en översyn av organisationen

Dannemora Mineral har inlett en översyn av organisationen i syfte att ytterligare effektivisera och kostnadsreducera verksamheten.

Följande förändringar kommer att ske:

  • Kontoret i Mörby läggs ner vid årsskiftet och tjänsterna flyttas till Dannemora. Med anledning av detta har Niklas Kihl, CFO, valt att säga upp sin anställning. Niklas Kihl kvarstår som koncernens CFO fram till årsskiftet.

  • Pär Göting, vd för Dannemora Magnetit AB, kommer att tillträda en annan befattning utanför bolaget och slutar den 30 november 2014. Ralf Nordén tillträder som vd i Dannemora Magnetit AB med omedelbar verkan.

För ytterligare information kontakta:

Ralf Nordén, vd och koncernchef
telefon 070 9374 891
ralf.norden@dannemoramineral.se

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Bolaget avser att genom prospektering öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt.Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium Nordic AB. 

Bolagets oberoende kvalificerade person är bergsingenjör Thomas Lindholm, Geovista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt som definieras i JORC-koden baserat på utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.

Dokument & länkar