Driftstart av sovringsverket

Idag startade driften av sovringsverket med råmalm för kommersiellt bruk i Dannemora. Därmed har Dannemora Mineral AB uppfyllt målet om driftstart under andra kvartalet 2012 och tidplanen på en byggtid om ett år från byggstart har hållits.

-Detta är en mycket viktig milstolpe för bolaget, säger koncernchefen Staffan Bennerdt som deltog vid starten av verket på måndagen. Nu är vi igång med produktionen och kommer under den närmaste tiden att trimma in sovringsverket för att nå högsta möjliga effektivitet.

Det nya sovringsverket är projekterat för en årlig produktion på 2,0 miljoner ton färdig produkt vilket kräver ca 3,3 miljoner ton råmalm. Verket kommer att producera styckemalm med en järnhalt av 50 procent och fines med en järnhalt av 55 procent. Den maximala andelen styckemalm är ca 60 procent av den totala produktionen.

 Produktionen i sovringsverket kommer att öka etappvis från dagens produktionsstart med en årstakt av 0,5 miljoner ton till dess att bolaget når full produktion på 1,5 miljoner ton per år. Dannemora bedömer att full produktion kommer att nås när uppfordringsanläggningen (malmhissen) är installerad under mars månad nästa år. Innan malmhissen är installerad transporteras råmalmen upp till sovringsverket med lastbil via den nyöppnade dagrampen.

Läs hela pressmeddelandet

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.