Kallelse till årsstämma i Dannemora Mineral

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DANNEMORA MINERAL

Styrelsen i Dannemora Mineral AB (publ) har idag utfärdat kallelse till årsstämma vilken kommer att äga rum tisdagen den 8 maj 2012, kl 16.00 i Stora Salen, Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.

Avstämningsdag för rätt att delta vid stämman är måndagen den 30 april 2012. Övrig information om årsstämman framgår av bifogad kallelse som idag har införts i Post och Inrikes Tidningar. Kallelse och övrig information finns också tillgänglig på bolagets webbsida: www.dannemoramineral.se

Pressmeddelandet i sin helhet kan laddas ned från nedanstående länk:

 

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.