Nya zinkmineraliseringar påträffade i Dannemorafältet

 • Två nya diamantborrhål träffade tidigare okänd zinkmineralisering:  
 • - 7,5 m borrsektion med 4,5 % Zn (eller 18,0 m med 2,5% Zn).
  - 3,7 m borrsektion med 2,0 % Zn och en 5,4 m borrsektion med 1,6 % Zn.                                                                                     
 • Kartering av kärnor från gamla borrhål visar ytterligare en tidigare okänd zinkmineralisering:    
 • -14,0 m borrsektion med 4,1% Zn.
   
  Borrhål indikerar ny zinkmineralisering
  Ett nytt borrprogram inleddes i "Södra fältet" under februari 2008. Resultaten från de två första borrhålen är uppmuntrande. Båda träffade en delvis massiv sulfidmineralisering som huvudsakligen består av magnetkis och svavelkis, men också zinkblände.
   
  Borrhål DBH 3012 skär en semimassiv sulfidmineralisering på ett djup av cirka 115 m. Den mineraliserade kärnsektionen har en längd av 18.00 m med en halt på 2,5% zink (inklusive 7.5 m med 4,5% zink). Borrhål DBH 3013 borrades i samma profil. På ett djup av cirka 105 m påträffades en massiv sulfidmineralisering som skärs av en felsisk gång. De mineraliserade kärnsektionerna är 3,7 m med 2,0 % zink respektive 5,4 m med 1,6 % zink.
   
  En tvärprofil över mineraliseringen samt en tabell med analysresultaten från de två borrhålen redovisas i Appendix 1.  
   
  Ytterligare två hål har avslutats. Båda träffar massiva till semimassiva sulfidmineraliseringar. Analysresultat väntas under de närmaste veckorna.  
   
  Zinkmineralisering indikerad i kärnan från ett äldre borrhål
  Omkartering av kärnor från hål borrade före 1992 i södra delen av Dannemorafältet indikerade dessutom en tidigare okänd zinkmineralisering.
   
  En 14 m mineraliserad kärnsektion med en halt på 4,1 % zink påträffades i DBH 271. Mineraliseringen ligger i hängväggen mot en järnmineralisering på ett djup av ungefär 250 m. En tabell med analysresultaten från den mineraliserade kärnsektionen redovisas i Appendix 2.
   
  Lars-Göran Ohlsson (Styrelsemedlem och Senior konsult för Dannemora Mineral AB ) och Lennart Falk (en av huvudägarna av Dannemora Mineral AB ) är registrerade som Qualified Persons (QP:s) av Svemin (Svenska associationen av gruvor, Mineral och Metal Producenter). Lars-Göran Ohlsson har gått igenom och godkänt innehållet i detta pressmeddelande.
   
  Kemiska analyser av zink har utförts med metoden ICP-ME61. Laboratoriet som utfört analyserna är ALS Chemex Ltd's laboratoriet i Piteå, Sverige, och Vancouver, Kanada (Certificate Number: CERT-0014168).
   
   
  För ytterligare information, vänligen kontakta: 
   
   
   Lennart Falk (VD, Dannemora Prospektering AB), Telefon: +46 (0)295 24441,
  Email: l.falk@telia.com                      .                                                  
      
   
  Ni kan läsa mer om Dannemora Mineral AB på vår hemsida: www.dannemoramineral.se
   
   
  Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga målsättning är att återuppta driften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god.
   
  Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs, och Dannemora Prospektering AB vars verksamhet omfattar den regionala och lokala prospekteringen.
   
  Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten kommer inledningsvis i huvudsak riktas mot den planerade brytningen av dessa.
   
  Bolaget Certified Advisor på First North är E. Öhman J:or Fondkommission AB.
   
  Hela pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:

  Dokument & länkar