Pressinbjudan – Liveable Scandinavia

Report this content

Dansk-svenskt näringslivskonvent 28 maj till 30 maj 2017 i Stockholm i närvaro av danska och svenska kronprins- och kronprinsessparet, regeringsföreträdare, officiella representanter och företag. 

Medier välkomnas till det dansk-svenska näringslivskonventet ”Liveable Scandinavia” som äger rum i Stockholm den 28 till 30 maj 2017. 

Under konventet deltar de båda ländernas kronprins- respektive kronprinsesspar, statsråd från danska och svenska regeringen, representanter från samhällsliv och mer än 60 företag för att diskutera och presentera gemensamma lösningar på utmaningar som urbanisering, digitalisering och klimatförändringar under följande teman:

  • Intelligent Healthcare
    Life science, digitalisering av vård, välfärdsteknologi och smarta sjukhus
  • Sustainable Cities
    Framtidens städer, grön stadsutveckling, energieffektivisering och cirkulär byggekonomi
  • Modern Lifestyle
    Livsmedel, design och turism.

Konventet äger rum på Münchenbryggeriet samt vid utvalda platser runt om i Stockholm den 28 till 30 maj 2017. Medier bereds möjlighet att delta vid utvalda programpunkter och har möjlighet att anmäla intresse för intervjuer och frågestunder. Ett utförligt pressprogram finns tillgängligt för ackrediterade journalister.

För ackreditering och pressinformation, vänligen besök:

https://danishroyalvisit.dk/sweden2017/en/presse/

Om Liveable Scandinava

Danmark och Sverige har mycket gemensamt och är starkt sammanbundna av våra nordiska band och vår ömsesidiga syn på värdegrunder. Båda våra länder lägger stor vikt på hållbarhet och livskvalitet i ett samhälle där människan står i centrum. Näringslivskonventet ’Liveable Scandinavia’ är ett initiativ där Sverige och Danmark kommer att fokusera på hur vi tillsammans skall möta framtiden när det gäller innovativa, hållbara och inte minst intelligenta lösningar i våra respektive samhällen. Dagens utmaningar, i en tid av tilltagande urbanisering, komplexitet gällande digitalisering samt oroande klimatförändringar, är inte bara lokala problemställningar utan i högsta grad globala.

Danmark och Sverige kan lära mycket av varandra och tillsammans bygga upp en ännu större kunskap inom dessa områden. För att behålla våra positioner som banbrytare måste vi koppla ihop våra kunskaper och idéer ännu mer för att skapa framtidens hållbara samhällen och städer, där människan och livskvalitet är den självklara centralpunkten. Det är samtidigt lika viktigt att likasinnade länder som våra stärker alliansen i en tid av stora politiska omvälvningar, såväl i Europa som i resten av världen – baserat på våra gemensamma värderingar och styrkor. Danmark och Sverige har redan idag ett solitt samarbete både när det gäller myndigheter och den privata sektorn – men det ligger en enorm potential i att stärka detta samarbete ytterligare.

Sverige är Danmarks näst största exportmarknad, med en blomstrande tillväxt. Därför är Sverige en självklar marknad för danska företag som framgångsrikt arbetar med lösningar på de utmaningar våra samhällen står inför. I Sverige är det till exempel stor efterfrågan på intelligenta lösningar inom friskvården, grönt & hållbart byggande, digitalisering inom den offentliga sektorn och ökad livskvalitet i vardagen. Områden där dansk know-how är särdeles utmärkande.

För att möta denna efterfrågan samtidigt som vi bygger en stabil plattform för fortsatt utbyte av idéer och kompetenser kommer ’Liveable Scandinavia’ att fokusera på tre huvudspår där var och ett kräver grundlig genomlysning. De tre spåren är:

• Intelligent Healthcare

• Sustainable Cities

• Modern Lifestyle

I Sverige är danska företag redan erkända för sina smarta lösningar på samhällsmässiga utmaningar på hemmaplan. I samband med ’Liveable Scandinavia’ kommer det därför erbjudas stora möjligheter att inleda produktiva samarbeten med svenska partners, stärka de relationer som redan är etablerade samt upprätta lukrativa nätverk.

Låt oss nu tillsammans säkerställa, att fenomenet ’Liveable Scandinavia’ som stora delar av vår omvärld så hett eftertraktar, blir ett ännu starkare varumärke i framtiden.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Pr-ansvarig för Liveable Scandinavia 
Fredrik Hazén
fredrik.hazen@diplomatcom.com 

https://danishroyalvisit.dk/sweden2017/en/presse/

Dokument & länkar