Danske Bank säljer SkandiaMäklarna till tre befintliga franchisetagare

Danske Bank Sverige har idag kommit överens om att  sälja det helägda dotterbolaget SkandiaMäklarna till tre befintliga franchisetagare i SkandiaMäklarna.

Försäljningen innebär att Danske Bank lämnar över till en ägargrupp med stor erfarenhet och branschkompetens och bättre förutsättningar att vidareutveckla verksamheten.

- SkandiaMäklarna är en av Sveriges största fastighetsmäklarkedjor och ett starkt varumärke som står för kvalitet. Genom Henrik Arkelskog, Håkan Thelin och Rickhard Löfgren får SkandiaMäklarna ägare med djup branschkompetens som framgångsrikt kan utveckla och positionera företaget för de förändringar som branschen står inför, säger Liza Nyberg, styrelseordförande i SkandiaMäklarna.

Danske Bank ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med SkandiaMäklarna.

- Vi ser en stor styrka i ett starkt och väl inarbetat varumärke och kommer framåt att arbeta hårt för att växa på befintliga marknader men även söka nya franchisetagare till nya distrikt, säger Henrik, Håkan och Rickhard.

I samband med affären återgår Anders Gullesjö, verkställande direktör i SkandiaMäklarna, till Danske Bank. Tillförordnad vd är Henrik Arkelskog till dess att ny vd anställts.

Affären har marginell finansiell påverkan för Danske Bank Sverige. Försäljningen gäller från och med 6:e juli 2012.

Liza Nyberg
Styrelseordförande SkandiaMäklarna,
Chef Privatmarknad, Danske Bank, Sverige
Tel: +46 752 48 00 00, + 46 70 946 39 92
E-post: liza.nyberg@danskebank.se

Carlos Cancino
Pressansvarig Danske Bank, Sverige
Tel: +46 752 48 00 00, +46 76 836 98 73
E-post: carlos.cancino@danskebank.se

SkandiaMäklarna:
Henrik Arkelskog,
tf vd SkandiaMäklarna
Tel: + 46 13 36 48 84
E-post: henrik.arkelskog@skandiamaklarna.se

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank. Vi är en del av Danske Bank-koncernen, en av Nordens största finanskoncerner med verksamhet i flera länder. Våra kunder är ambitiösa företag och privatpersoner, med höga krav på sin bank i form av hög kompetens, snabba besked och ett personligt engagemang utöver det vanliga. I Sverige har vi cirka 1 300 medarbetare och ett 50-tal bankkontor.

SkandiaMäklarna är en av Sveriges största fastighetsmäklarkedjor med närmare 430  medarbetare på 75 kontor. SkandiaMäklarna särskiljer sig genom hög kunskap inom såväl försäljning, marknadsföring som lokalkännedom. Verksamheten spänner över områdena: bostäder, fritidsboende, kommersiella fastigheter samt utlandsboende. Läs mer på www.skandiamaklarna.se.

Prenumerera