Danske Hypotek: Delårsrapport januari - juni 2018

 Januari – juni 2018 i korthet (ingen jämförande period då den aktiva verksamheten startade under augusti 2017)

  • Rörelseresultatet uppgick till 330,7 mkr.
  • Räntenettot uppgick till 364,8 mkr.
  • Kostnaderna uppgick till 28,1 mkr.
  • Inga kreditförluster under perioden, återföringarna uppgick netto till 13,2 mkr.
  • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 20,4 %.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 44,5 %.
  • Danske Hypoteks säkerställda obligationer har högsta kreditbetyg (AAA) från Standard&Poor´s.

Ta del av hela delårsrapporten på https://danskehypotek.se/financial-information eller i bifogad pdf. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Tunestam, vd Danske Hypotek
0708- 744 841 eller per.tunestam@danskebank.se 

Prenumerera