Förändringar i styrelsen för Danske Hypotek

Danske Hypotek AB (publ) meddelar att följande förändringar i bolagets styrelse skett per den 5 juli 2018.

På en extra bolagsstämma den 5 juli 2018 valdes Glenn Söderholm, Head of Nordic Banking, Danske Bank, Berit Behring, vd Danske Bank Sverige, Robert Wagner, Senior Vice President och Head of Group Capital, Danske Bank och Kim Borau, Senior Vice President och Head of Performance Management, Danske Bank, till nya styrelseledamöter i bolaget.

Tidigare ledamöterna Jakob Aarup-Andersen, Stojko Gjurovski och Christoffer Møllenbach har lämnat styrelsen.

Glenn Söderholm ersätter Jacob Aarup-Andersen  som styrelsens ordförande. Danske Hypoteks styrelse utgörs därmed av Glenn Söderholm, ordförande och ledamöterna Berit Behring, Carsten Nøddebo Rasmussen, Erik Åsbrink, Kim Borau och Robert Wagner.  

Förändringarna är ett led av en omorganisation i koncernen som aviserades den 6 april 2018.


För mer information, vänligen kontakta
:

Per Tunestam, vd Danske Hypotek
070-874 48 41, per.tunestam@danskebank.se

Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40, anna.sundblad@danskebank.se

Prenumerera

Dokument & länkar