Idag invigs framtidens studentbostäder

Idag klockan 12:00 inviger borgarrådet Regina Kevius det nya Campus Björksätra i Bredäng med 280 nya studentlägenheter. De nya studentlägenheterna är byggda av prefabricerade kerambetongmoduler och stor vikt har lagts vid design och arkitektur.  Bakom studentlägenheterna står arkitektbyrån DAPstockholm som hoppas att den nya modullösningen bakom Campus Björksätra ska bidra till att korta ledtiderna för bostadsbyggande och på så vis minska den akuta bostadsbristen bland studenter och unga. 

Campus Björksätra är beläget vid den nedlagda skolan i kvarteret Tankebyggarorden. Under 2012 fattade fastighetsnämnden i Stockholm beslut om rivning av lokalerna inom fastigheten med syfte att bereda plats för tillfällig bebyggelse med studentbostäder till dess fastigheten kan planläggas för permanent bebyggelse. I anslutning till området går en kraftledning som ska ersättas av en marklagd ledning cirka år 2018. Till dess har DAP fått tillstånd att bygga totalt 350 tillfälliga studentbostäder med hyresrätt för studenter och gästforskare på KTH.  Det är DAPstockholm som har ritat och utvecklat studentbostäderna medan dotterbolaget DAPcompactliving har stått för produktionen av området som påbörjades hösten 2013.  Nu är projektets första etapp nästan klar och de första hyresgästerna kommer att flytta in redan under våren.

- Vid Stockholms universitet och högskolor utbildas framtidens arbetskraft. Behovet av studentbostäder är stort och att bygga både snabbt och med kvalitet är något som vi tar på stort allvar. Jag är väldigt glad över den spännande lösning som presenteras här på Campus Björksätra, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

När kraftledningen är markförlagd kan ytterligare bostäder byggas. Modulerna kan också flyttas och staplas på varandra vilket gör att bostäderna kan förändras efter rådande förutsättningar.

- Lösningen har stor potential och skulle kunna användas på många platser i Stockholm för att möjligöra attraktivt studentboende till en rimlig kostnad. Istället för att mark där bostäder kan byggas ska stå tom så möjliggör modullösningen att marken istället kan används till bostäder, säger Christer Wallensteen, VD, DAPstockholm.

Stor vikt har lagts på arkitektur och design. De nya lägenheterna har skräddarsydd inredning med polerat betonggolv, del av väggar klädda i träpanel, kök och badrum med specialritad inredning. Lägenheterna är cirka 25 kvadratmeter med eget kök och badrum.

Välkomna till Campus Björksätra!

Var: Björksätravägen 48 (mellan Bredäng och Sätra, för mer information se: https://goo.gl/maps/EqoIz )

När: 12:00-13:00. Lättare lunch serveras.

För mer information, kontakta:

Christer Wallensteen, VD, DAPstockholm, email: christer@dapstockholm.se , tfn: 0707-203117

Fabian Pyk, arkitekt, DAPstockholm, email: fabian@dapstockholm.se , tfn: 0707-740441

Taggar:

Media

Media