Gyllenforsen och NewSec samarbetar via Datscha

Gyllenforsen och NewSec samarbetar via Datscha Gyllenforsen har tecknat avtal med NewSec Analys AB om värdering av sina fastigheter via Datschas webbaserade tjänster. Den nya metoden kallas samordnad värdering och bygger på att Gyllenforsen levererar sin information i ett standardiserat format via Datscha. Därefter adderar värderarna på NewSec sin expertkunskap och gör en kvalitetskontroll av värderingen. Fördelen med den nya metoden är att kunderna kan få sina värderingar snabbare, enklare och billigare. Konsulten slipper många manuella steg och kan fokusera på sin expertkunskap. Det är dessutom enkelt att återanvända informationen vid senare analyser. - Datschas verktyg passar mycket bra för vår verksamhet. Den lättillgängliga informationen och det enkla standardiserade sättet att gå igenom sin värdering, hjälper oss att spara både tid och pengar. Kontrollen hos NewSec gör att vi får bra värderingar och att de ansvarar för kvalitetssäkring av resultatet, säger Jan Niklasson, administrativ chef på Gyllenforsen. - Vi på NewSec jobbar ständigt med produkt- och tjänsteutveckling. Samarbetet med Gyllenforsen ser vi därför som ett naturligt steg i utvecklingen att effektivisera fastighetsmarknaden, säger Marie Bucht, ansvarig för NewSec Analys i Stockholm. - Samordnad värdering är en metod som vi tror kommer att växa mycket under det kommande året. Vi skapar förutsättningar för marknaden och låter våra kunder själva komma överens om samarbetet, säger Henrik Granström, VD på Datscha. För ytterligare information: Henrik Granström, VD Datscha 08 - 50 70 53 53 henrik.granstrom@datscha.com Jan Niklasson, Administrativ chef Gyllenforsen Fastigheter 08-545 153 35 jan.niklasson@gyllenforsen.se Marie Bucht, Ansvarig NewSec Analys i Stockholm 08 - 454 40 80 marie.bucht@newsec.se Se även www.datscha.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT00520/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT00520/wkr0002.pdf

Om oss

Datscha is Sweden's leading provider of services for information and analysis of commercial properties. As our client you receive quick web access to information about all commercial properties in Sweden and Finland and an efficient tool for analysing the information. Datscha has more than 1600 users in seven different countries, most of which operate within the financial or property market. Datscha currently has 20 employees, and a turnover of 50 million SEK

Dokument & länkar