Daydream slutför förvärv av UDS

Daydream slutför förvärv av UDS Daydream Software AB har idag förvärvat 99.6% av aktierna i Unique Development Studios AB (UDS) samt säkrat finansiering om SEK 4M. Den avsiktsförklaring som tecknades mellan Daydream och huvudägarna till UDS den första september har efter genomförd due diligence resulterat i förvärv av 99.6 % av aktierna i UDS. Betalning sker genom emittering av total 685 000 B-aktier i Daydream Software AB. Efter förvärvet kommer Daydreams nuvarande aktieägare att kontrollera ca 64 % av kapitalet i bolaget. UDS's aktieägare tillför i och med förvärvet sammanlagt fyra miljoner kronor till Daydream, varav drygt en miljon kr som lån. I samband med detta lånar huvudägaren TA Capital ut aktier som säkerhet för transaktionen. "Vi tar nu det fjärde steget i det åtgärdsprogram Daydream genomgått under året. Efter första kvartalets kostnadsrensning, påbörjandet av nyförsäljning under andra kvartalet och arbetet med att få produktion och ny organisation på plats under tredje kvartalet följer nu en strukturaffär för att bolaget snabbare ska uppnå kritisk massa," kommenterar Daydreams styrelseordförande Gunnar Nilsson. UDS har tillförts ca MSEK 30 i likvida medel under 2002 och 2003 vilket investerats i utveckling och design av ett flertal projekt vilka bedöms vara av värde för Daydream, vars styrka är försäljning och att driva utvecklingsprojekt. UDS har dessutom ett antal spel som genererar intäkter och har hittills i år omsatt ca MSEK 8. Prognosen för helåret 2003 uppgår till ca MSEK 14. Resultat för UDS de första tre kvartalen 2003 beräknas uppgå till MSEK - 35 och påverkas negativt av kraftiga omstruktureringar, förluster för avyttrade och konkursade bolag samt kostnader för avgångsvederlag. Antalet anställda i UDS AB har under perioden reducerats från 89 till 30 personer. Resultatet för UDS under fjärde kvartalet beräknas vara positivt. Umeå 2003-10-09 För ytterligare information kontakta: Gunnar Nilsson, styrelseordförande Daydream, mobil 070-844 70 01 eller e- post; gunnar.nilsson@tacapital.com Staffan Samuelson, styrelseordförande UDS, mobil 070-2258393 eller e- post staffan.samuelson@uds.se Besök även : www.daydream.se www.uds.se www.tacapital.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20031009BIT01310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20031009BIT01310/wkr0002.pdf

Dokument & länkar