Den ordinarie bolagsstämman i Daydream Software AB fattade igår följande:

Den ordinarie bolagsstämman i Daydream Software AB fattade igår följande: A. Beslut om ändring i bolagsordningen. En sammanläggning av aktier, omvänd split, varvid femtio aktier läggs samman till en aktie (1:50). B. Beslut om ändring i bolagsordningen om nedsättning av aktiekapitalet. Nuvarande aktiekapital om TSEK 9000 kr skall nedsättas med TSEK 6750 för avsättning till täckning av förlust enligt fastställd balansräkning genom att aktiens nominella belopp sätts ned från nuvarande SEK 0,16 till SEK 0,04 före omvänd split eller från SEK 8 till SEK 2 efter omvänd split. Ingen återbetalning kommer att ske utan nedsättningsbeloppet om TSEK 6750 kommer att överföras till reservfonden. Aktiekapitalets gränser efter nedsättning är lägst TSEK 2250 och högst TSEK 9000. C. Beslut om riktad nyemission till TA Capital och medfinansiärer om maximalt 97400 B-aktier à nominellt SEK 2 efter föreslagen omvänd split. Bolagets aktiekapital ökas därmed med maximalt SEK 194 800. Aktierna emitteras till en kurs om SEK 0,41 vilket motsvarar SEK 20,50 per aktie efter omvänd split. Anledningen till nyemissionen är att den extra bolagsstämman den 17 februari 2003 på grund av aktiekapitalets högsta gräns endast kunde besluta om del av den riktade nyemissionen som styrelsen föreslog den 30 januari 2003. Antalet aktier efter nyemissionen och föreslagen omvänd split ökar från 1 125 000 till maximalt 1 222 400 vilket innebär en utspädning om högst 8,7 % för befintliga aktieägare. D. Beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma besluta om en eller flera nyemissioner, med eller utan företräde samt apportemissioner. Totalt antal aktier som bemyndigandet omfattar motsvarar 15 miljoner B-aktier före föreslagen omvänd split. Priset för nyemitterade aktier och apporterade objekt skall inte väsentligen avvika från en marknadsmässig prissättning. Målet med förslaget är att öka bolagets operativa manöverförmåga och möjlighet att växa. Utspädningen om det totala bemyndigandet utnyttjas uppgår till 25 %. E. Beslut om ett riktat incitamentsprogram till fyra nyckelpersoner anställda i bolaget idag samt en blivande anställd. Utspädning uppgår till 6.4 % beräknat på antal aktier idag. Optionsprogrammet skall utformas marknadsmässigt och prissättning utförs av oberoende aktör. F. Sittande styrelse omvaldes. Revisor Åke Elveros sitter kvar enligt tidigare fyra-årsmandat. För ytterligare information kontakta: Gunnar Nilsson, styrelseordförande Daydream, mobil 070-844 70 01 eller e-post; gunnar.nilsson@tacapital.com Besök även : www.daydream.se och www.tacapital.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/17/20030417BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/17/20030417BIT00250/wkr0002.pdf

Dokument & länkar