Dotterbolag anpassas till Daydreams affärsmodell

Dotterbolag anpassas till Daydreams affärsmodell O-listenoterade dataspelstillverkaren Daydreams helägda dotterbolag Unique Development Studios, UDS, i Göteborg varslar 14 anställda. Åtgärden är ett led i den plan som fastställdes innan Daydreams förvärv av UDS. Daydream förvärvade UDS för att ta till vara bolagets rättigheter till royalties, pågående spelproduktion och prototyper samt nyckelkompetens. Redan före köpet stod det klart att en anpassning av företagets storlek skulle vara nödvändig för en fortsatt sund affärsrörelse. UDS omstrukturering är en anpassning till Daydreams nya affärsmodell att fungera som produktionsbolag för stora dataspel i stället för tillverkare av spel. - Varslet är ett tungt beslut men behovet av neddragning framgick före förvärvet. Jag räknar med att det nya UDS ska vara sjösatt i början av 2004. Varslet kommer inte att belasta Daydreams rörelseresultat, eftersom UDS i orderboken har beställda spel som förskottsbetalas, säger Gunnar Nilsson, styrelseordförande i Daydream. UDS har i dag en affärsmodell som innebär att med en fullskalig organisation utveckla varierande interaktiva spel på olika plattformar. Företaget driver i nuläget två utvecklingsprojekt som beräknas ha slutlevererats i början på nästa år. Men i den hårt ansträngda svenska dataspelsbranchen, där balansen mellan förläggare och utvecklare förskjutits till spelutvecklarens nackdel, tvingas UDS redan nu att vidta åtgärder. - Vi bedömer att det bantade och omstrukturerade UDS kommer att stå starkt på den framtida spelmarknaden. Bolaget ska konkurrera på den öppna marknaden samtidig som det blir en av Daydreams underleverantörer, förklarar Gunnar Nilsson. Den nya affärsmodellen leder till ökad försäljning samtidigt som de finansiella riskerna minskar. UDS organisation byggs kring ett tiotal personer som besitter senior kompetens och gedigen erfarenhet. För att markera sitt oberoende från moderbolaget Daydream kommer en betydande del av det nya UDS att ägas av personalen. Umeå 2003-12-02 För ytterligare information kontakta: Gunnar Nilsson, styrelseordförande Daydream, mobil 070-844 70 01 eller e-post; gunnar.nilsson@tacapital.com Besök även : www.daydream.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/02/20031202BIT00530/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/02/20031202BIT00530/wkr0002.pdf

Dokument & länkar