Förvärv och emissioner i Daydream Software AB (publ)

Förvärv och emissioner i Daydream Software AB (publ) · Daydream förvärvar mobilspelutvecklaren Carbello AB, med en omsättning om drygt 3 Mkr och positivt resultat, för ca 4.95 Mkr, genom apport-emission. Förvärvet är villkorat av extra bolagsstämmas godkännande. Carbello AB, som har fulltecknad orderbok och arbetar med flera av de ledande globala förlagen, terminaltillverkarna och operatörerna, kommer bidra positivt till både Daydreams resultat och omsättning redan under första kvartalet 2004. Daydream får genom förvärvet av Carbello fotfäste på den snabbt växande mobila spelmarknaden och möjliggör för Daydream att arbeta med titlar och varumärken över hela spelsektorn. · I samband med förvärvet av Carbello har Daydream genomfört en kvittningsemission om ca 1,1 Mkr till externa investerare för att stärka rörelsekapitalet. · Styrelsen för Daydream Software AB (publ) föreslår, för att stärka bolagets finansiella ställning ytterligare och möjliggöra fortsatt arbete med konsolidering inom främst den nordiska spelindustrin, en företrädesrätts-emission om ca 10,5 Mkr. Bolagets huvudägare, TA Capital Ehf, åtar sig att teckna för minst 4 Mkr. Emissionen i sin helhet avses vara garanterad. · Daydreams omsättning beräknas uppgå till ca 4 Mkr under fjärde kvartalet 2003 och med ett resultat på -4 Mkr inklusive reservationer på 0,5 Mkr för returnerade spel. Redan under första kvartalet 2004, inklusive Carbello AB, prognostiseras en omsättning om 8-11 Mkr med ett resultat på mellan -1,5 till +1,5 Mkr. Daydream förvärvar Carbello AB Daydream Software AB (publ) kallar med anledning av Carbello AB förvärvet till extra bolagsstämma den 8 januari 2004 för beslut om apportemission. Daydreams styrelse föreslår att förvärvet ske genom apportemission om 550.000 B-aktier, vilket motsvarar ca 5 Mkr vid kurs 9 kr. Carbello AB, med säte i Karlstad, har en mängd framgångsrika produktioner bakom sig och arbetar med många av de ledande globala förlagen, terminaltillverkarna och operatörerna. Carbello tecknade nyligen ett omfattande kontrakt med publicisten iFone, för produktion av fyra olika mobilspeltitlar. Under sina tre år har företaget klarat god organisk tillväxt utan riskkapital och visat vinst sedan starten. Under 2002 var omsättningen ca 2.3 Mkr och beräknas bli drygt 3 Mkr under innevarande år. Carbello AB kommer att, i linje med tidigare år, kunna uppvisa ett positivt resultat, drygt 0.3 Mkr. Carbello och Daydream passar utmärkt ihop. Med Daydream som finansiell och organisatorisk plattform, ger denna konsolidering möjlighet att klara en mycket högre tillväxttakt och större projekt än vi kunnat klara på egen hand, säger Do Hellbom, VD i Carbello. Extra bolagsstämma kommer att hållas den 8 januari 2004 i Daydreams lokaler i Umeå. Kvittningsemission om 1,1 Mkr I samband med förvärvet av Carbello så har Daydream genomfört en kvittningsemission till externa investerare om ca 1.1 Mkr, motsvarande ca 169.000 aktier, för att stärka rörelsekapitalet. Företrädesrättsemission om 10,5 Mkr Teckningskursen i företrädesrättsemissionen är satt till 6 kronor per aktie. Teckningstiden pågår mellan den 30 januari 2004 till den 13 februari 2004, med avstämningsdag den 26 januari 2004. Emissionen skall stärka bolagets balansräkning samt möjliggöra fortsatt arbete med konsolidering av den Nordiska spelindustrin. Daydreams huvudägare, TA Capital Ehf kommer att teckna sig för minst 4 Mkr. Därtill avses resterande del av emissionen vara garanterad. Omsättningsökning Daydreams intäkter kvartal fyra 2003 beräknas uppgå till 4 Mkr. Detta innebär ett rörelseresultat för koncernen på -4 Mkr, inklusive 0,5 Mkr i reservation för returnerade spel. I prognosen för första kvartalet 2004 har det nyligen förvärvade bolaget Carbello tagits med. Den beräknade omsättningen för det sammanslagna bolaget är 8-11 Mkr med ett resultat på mellan -1,5 till +1,5 Mkr. Umeå 2003-12-22 För ytterligare information kontakta: Gunnar Nilsson, styrelseordförande Daydream, mobil 070-844 70 01 eller e-post; gunnar.nilsson@tacapital.com Besök även : www.daydream.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00690/wkr0002.pdf

Dokument & länkar