Kallar till en extra bolagsstämma

Report this content

Umeå 2003-01-31 Daydream Software AB's styrelse har idag beslutat att: * kalla till extra bolagsstämma 17/2 för att föreslå en riktad nyemission om 4.1 miljoner kronor till TA Capital, samt föreslå en ny styrelse * uppta ett kortfristigt lån från TA Capital om 500 000 kronor * föreslå en försäljning av dotterbolaget SkyNet för 1 krona till Danielsson Invest AB Daydreams styrelse har idag beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 17/2 för att föreslå en riktad nyemission om 10 miljoner aktier à 0.41 kronor/aktie. Det egna kapitalet ökas därmed med 4.1 miljoner kronor. Emissionen riktas till TA Capital med intressenter. Efter emission kommer antal aktier efter utspädning att uppgå till 59 050 000. "Vi räknar med att detta kapitaltillskott skall ge bolaget den kapitalstruktur som behövs för att genomföra det åtgärdsprogram styrelsen nyligen beslutat om", säger styrelseordförande Gunnar Nilsson. Vidare har styrelsen beslutat att uppta ett kortfristigt lån från TA Capital om 500 000 kronor för att täcka likviditetsbehovet fram till nyemissionen. Dessutom skall stämman utse tre nya styrelseledamöter att ersätta avgående Anders Lövgren, Anders Eklund samt Leif Danielsson. De nya ledamöterna kommer namnges veckan innan stämman. Leif Danielsson har per den 31 januari 2003 avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i Daydream Software AB (publ). Leif utträder ur styrelsen till följd av nya intressen och uppdrag som inte är förenliga med ett fortsatt styrelseuppdrag i Daydream. Dotterbolaget SkyNet AB föreslås att avyttras till tidigare vd Leif Danielsson via bolag för 1 krona. Daydream blir därmed av med en förlustbringande rörelse som inte tillhör kärnverksamheten, vilket är i linje med den nya strategin för bolaget. Försäljningen av SkyNet AB kommer att villkoras av extra bolagsstämmans beslut. Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala media. I Daydream Software AB ingår dotterbolagen Daydream Technology och Daydream Ventures. Daydream Software AB är noterat på OM Stockholms börsens O-lista. För ytterligare information kontakta: Gunnar Nilsson, styrelseordförande Daydream, mobil 070-844 70 01 eller e-post; gunnar.nilsson@tacapital.com Besök även : www.daydream.se www.tacapital.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00180/wkr0002.pdf

Dokument & länkar