• news.cision.com/
  • DAYDREAM/
  • Styrelsen i Daydream Software AB har idag beslutat att: - kalla till en extra bolagsstämma, - föreslå en riktad emissio

Styrelsen i Daydream Software AB har idag beslutat att: - kalla till en extra bolagsstämma, - föreslå en riktad emissio

Report this content

Styrelsen i Daydream Software AB har idag beslutat att: · kalla till en extra bolagsstämma · föreslå en riktad emission till TA Capital · genomföra ett omfattande åtgärdsprogram På grund av ett ansträngt likviditetsläge och svagt verksamhetsresultat har styrelsen i Daydream beslutat att föreslå en extrabolagsstämma att anta en riktad nyemission till TA Capital. Dessutom har styrelsen beslutat om ett omfattande operativt åtgärdsprogram. I linje med bolagets nya strategi ska en betydande del av företagets produktion i framtiden outsourcas. Daydream har därför kallat till förhandling med arbetstagarorganisationer för att diskutera personalförändringar. Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala media. I Daydream Software AB ingår dotterbolagen Daydream Technology och Daydream Ventures. Daydream Software AB är noterat på OM Stockholms börsens O-lista. Gunnar Nilsson, styrelseordförande Daydream, mobil 070-844 70 01 eller e- post; gunnar.nilsson@tacapital.com Besök även : www.daydream.se www.tacapital.com www.tapartner.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/15/20030115BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/15/20030115BIT00200/wkr0002.pdf

Dokument & länkar