Bokslutskommuniké 2017

VD har ordet

2017 var ett mycket viktigt år för bolaget på flera sätt.

Pre-klinik: Vi blev färdiga med den pre-kliniska utveckling av SA-033 och startade den sista GLP-studien för SI-053 (fd Temodex).

Klinik: Vi utvecklar protokollen för de kommande kliniska studierna för både SA-033 och SI-053. Vi har pratat med tiotals CROer, läkare och Key Opinion Leaders samt besökt de viktigaste sjukhusen som kommer att testa våra produkter i form av kliniska prövningar och eventuellt andra sätt. Vi vill veta allt in i minsta detalj om vilka åsikter det finns kring våra behandlingar och höra läkarnas idéer kring hur vi, på det mest tidseffektiva och säkraste sättet, kan testa våra produkter. Läkarna är ändå en av våra största och viktigaste slutkunder just nu.

Tillverkning: Det gjordes ett mycket omfattande arbete för att överföra produktionen från vårt labb till e en pilot-batch av industriell produktionsskala tillverkat enligt EU GMP-standard. Excipienten för SI-053 är nu färdigtillverkad enligt EU GMP-krav, och tillverkningen av det färdiga läkemedlet för kliniska prövningar i full skala är bokad och kommer att vara klar till slutet av året.

Utlicensering: Due Diligence-arbete och förhandlingar med några potentiella samarbetspartners har nått nya nivåer och krävt mycket av vår tid, vilket har resulterat i att vi nu finns på radarn hos betydligt fler etablerade och avtalsintresserade spelare på onkologimarknaden.

IP: Vi har sett till att fortsätta arbetet med att skydda våra produkter och plattform med patent-ansökningar och varumärke. 

Affärsutveckling: Vi har hittat nya produkter och affärsmöjligheter som kan snabba på utvecklingen av bolaget och generera inkomster redan i år. 

Team-building: Vårt team växer och utvecklas ständigt och vi fortsätter satsa på ett kompetent, robust och framförallt mycket ambitiöst team som är taggat och redo för kommande utmaningar.

Kommunikation: För att vara helt ärlig så tycker jag att vi är det mest kommunikativa och transparenta listade bolaget i hela Sverige. Vi är mycket aktiva i flera olika sociala medier och, som ni redan vet, svarar jag alltid på frågor inom 24 timmar!

Nu är det år 2018 och det kommer med nya utmaningar och ännu fler möjligheter!

Följ gärna vår utveckling och var med på vår resa!

Tack för förtroendet. 

Hälsningar,
Igor Lokot

Översikt 

finansiell översikt Kvartal 4 2017

Totala intäkter uppgick till 0 (0) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till -3,4 (-2,0) MSEK
Periodens resultat uppgick till -3,4 (-2,0) MSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,12)

finansiell översikt Januari till DECEMBER 2017

Totala intäkter uppgick till 0,5 (0) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till -13,0 (-8,4) MSEK
Periodens resultat uppgick till -13,0 (-8,4) MSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,72 (-0,51)

kommande rapporter

Delårsrapport 1 2018      2018-05-07
Halvårsrapport 2018        2018-08-27

antalet aktier

Bolaget 18 158 099 aktier

insynspersoner

Igor Lokot (via Bolaget SI-Studio) DBP A 1 000 000 st
Igor Lokot (via Bolaget SI-Studio) DBP B 6 650 000
Igor Lokot närstående DBP B 14 038 st
Per Stålhandske DBP B 2 400 st
Lars Thomander DBP B 2 657 st
Sergey Yanitsky DBP B 83 500 st

FÖRSLAG TILL UTDELNING

Styrelsen föreslår att utdelning inte ska lämnas för verksamhetsåret 2017. Bolaget har som ambition att i framtiden lämna utdelning till aktieägarna.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma planeras till den 9 april 2018 i bolagets lokaler på Virdings Allé 32B i Uppsala. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets och Aktietorgets hemsida från den 19 mars 2018.

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar