Bokslutskommuniké 2021

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) avger härmed följande rapport för perioden 2021-01-01 - 2021-12-31

VD har ordet

2021 blev det mest framgångsrika året i bolagets historia. Vi lyckades nå flera viktiga milstolpar i våra främsta projekt för att få en mer balanserad pipeline. För första gången någonsin är kvartalsresultatet för koncernen positivt. Vårt nästa mål är nu att växa organiskt och utvecklas på ett hållbart sätt.

Låt oss kasta en blick på hur den krassa verkligheten ser ut för ett läkemedelsbolag. Att upptäcka och utveckla ett nytt läkemedel är en lång, riskfylld – och kostsam – process. Varje nytt läkemedel som ska godkännas för klinisk användning innebär över 15 års arbete och en genomsnittlig kostnad på 1–2 miljarder dollar. För alla läkemedelsbolag eller akademiska institutioner är det en stor framgång att en läkemedelskandidat avancerar till kliniska fas 1-prövningar efter en noggrann optimering i det prekliniska skedet. Nio av tio läkemedelskandidater misslyckas under kliniska fas 1-, 2- och 3-prövningar eller vid läkemedelsgodkännandet. Om man räknar in läkemedelskandidater som sållas bort redan i det prekliniska skedet är risken att misslyckas med utvecklingen av ett läkemedel till och med högre än 90%.

Allt detta vet vi på Double Bond. Vi vet också vad som krävs av ett bolag som vill lyckas inom läkemedelsutvecklingsbranschen: en tydlig konkurrensförmåga. Vår lågriskstrategi är baserad på arbete med redan beprövade produkter – vilket enligt min uppfattning är det effektivaste tillvägagångsättet för ett ambitiöst läkemedelsbolag som Double Bond. Vi letar ständigt efter nya redskap för att öka vår konkurrenskraft – i vår arsenal har vi sedan tidigare så kallade ”reverse innovation” som vi använde oss av i arbetet med SI-053 och interferoner och ”repurposing” med järnsuccinat. Alla våra produkter har fått en viss typ av marknadsvalidering – på det sättet minskar vi risken att misslyckas under utvecklingen avsevärt.

Inte nog med det – vi strävar alltid efter att leverera de bästa behandlingarna och produkterna så snabbt som möjligt åt dem som behöver det allra mest. Vi jobbar med Orphan Drug indikationer för att snabba på utvecklingsprocessen och vårt mål är att kunna nå ut på marknaden med våra produkter redan efter fas 2. Ett annat exempel är vårt påbörjade samarbete med Alexavi för att göra vårt läkemedel tillgängligt för hjärncancerpatienter runt om i världen genom Early Market Access Program.

Det finns mängder av planer och idéer kring hur vi ska kunna uppnå våra mål på ett ännu effektivare och snabbare sätt framöver. Jag ser därför med en stor optimism på DBP:s framtid!

För mer detaljerad information om hur utvecklingen av våra produkter fortskrider hänvisar jag till min senaste videopresentation: https://youtu.be/ybPvvQnx-nQ samt till Mangolds analys: https://mb.cision.com/Main/12720/3504998/1533891.pdf

Som vanligt svarar jag på samtliga frågor från våra investerare inom 24 timmar.

Nu blickar vi framåt!

Tack för förtroendet!

Igor Lokot, verkställande direktör på Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

ÖVERSIKT

FINANSIELL ÖVERSIKT KONCERN KVARTAL 4 2021

Totala intäkter uppgick till 10,3 (-0,2) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till 6,0 (-4,2) MSEK

Periodens resultat uppgick till 6,0 (-5,4) MSEK

Resultat per aktie uppgick till 10,8 (-0,13)

FINANSIELL ÖVERSIKT KONCERN JAN – DEC 2021

Totala intäkter uppgick till 10,8 (2,1) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -9,3 (-16,5) MSEK

Periodens resultat uppgick till -9,3 (-17,7) MSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,17 (-0,41)

FINANSIELL ÖVERSIKT MODERBOLAG KVARTAL 4 2021

Totala intäkter uppgick till 10,0 (0,0) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till 9,8 (-0,2) MSEK

Periodens resultat uppgick till 6,0 (0,6) MSEK

Resultat per aktie uppgick till 10,8 (-0,02)

FINANSIELL ÖVERSIKT MODERBOLAG JAN – DEC 2021

Totala intäkter uppgick till 10,0 (0,0) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till 8,5 (-1,4) MSEK

Periodens resultat uppgick till -9,3 (-17,7) MSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,17 (-0,41)

KOMMANDE RAPPORTER

Årsredovisning 2021 2022-04-07

Delårsrapport 1 2022 2022-05-27

Halvårsrapport 2022 2022-08-27

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Prenumerera

Dokument & länkar