DBP: Förstärkning av balansräkningen genom riktad nyemission om 2.5 msek

Styrelsen för DBP har nu genomfört, med stöd av bemyndigande som erhölls på årsstämma 9 maj 2016, en riktad nyemission om totalt 2 500 000 kronor. Emissionen riktas till Recall Capital Nordic AB om 300 000 aktier, till Investentia AB om 120 000 aktier och till Magnus Hamberg om 80 000 aktier. Detta innebär att det totalt emitteras 500 000 B-aktier till en kurs av 5.00 kr, vilket styrelsen bedömer vara marknadsmässig.

Efter registrering av denna nyemission uppgår antalet B-aktier till 16 543 655 och aktiekapitalet till 952 182,75 kronor.

"Bakgrunden är att styrelsen bedömer det vara väsentligt för bolagets utveckling att förstärka balansräkningen genom förbättrad likviditet" säger Igor Lokot, VD för DBP.

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017.

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery technologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheter för Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug-status av EMA för Temodex.

Prenumerera

Dokument & länkar