DBP har beviljats Eurostars finansiering för utveckling av en ny produkt för behandling av lunginflammation

Ett konsortium bestående av Double Bond Pharmaceutical tillsammans med Karolinska Institutet och internationellt samarbetande SME från Frankrike har beviljats Eurostars finansiering. Projektet har som arbetsnamn Belopenem och kommer att fokusera på att utveckla en ny målinriktad antibiotikaformulering med lungan som mål efter en enkel IV injektion. Syftet med projektet är således att utveckla en ny och effektivare behandling av lunginflammation baserat på Double Bond Pharmaceuticals läkemedelsadministrationssystem BeloGal®.

Projektet kommer att pågå i 2 år med början i november 2018 och resultera i ett färdigställt prekliniskt paket för det nya läkemedlet, en tillverkad klinisk sats, ett kliniskt protokollutkast och en ansökan till ”first-in-human” klinisk prövning av produkten.

Totalkostnaden för projektet är ca 1,33 miljoner euro, varav cirka 0,73 miljoner euro kommer att finansieras av Eurostars-programmet och 0,6 miljoner euro kommer att samfinansieras av konsortiet.

Double Bond Pharmaceutical kommer att leda och samordna projektet.

"Jag är mycket tacksam för möjligheten att samla en omfattande kompetens inom läkemedelsutveckling för validering av BeloGal®-plattformen och för utveckling av ett nytt och välbehövligt läkemedel för behandling av lungsjukdomar”, säger Igor Lokot, VD för Double Bond Pharmaceutical, - ”Vi uppskattar också stödet från Eurostars och ser beviljandet som en bekräftelse på vår ambition, kompetens och samarbetsstyrka och ser fram emot att komma igång med projektet. "

Mer om Eurostars: https://www.eurostars-eureka.eu/

Mer om BeloGal®: BeloGal® är DBP: s innovativa läkemedelsadministrationsplattform som målinriktar farmaceutiskt aktiva föreningar till lung eller lever.

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018.

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under senaste året även startat två dotterbolag, Drugsson AB för distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och medicintekniska produkter samt kosttillskott inom Skandinavien, samt FarmPharma AB för utveckling av innovativa veterinärmedicinska produkter.  

Prenumerera

Dokument & länkar