DBP har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant

Report this content

Double Bond Pharmaceutical International AB (DBPI AB) har utsett Mangold Fondkommission AB till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin har påbörjats den 27 februari 2018.

Mangold Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för DBPI AB aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

För mer information gällande uppdraget om likviditetsgaranti, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Engelbrektsplan 2

114 34 Stockholm

Tel. +46 8 50 30 15 95

Fax: + 46 8 50 30 15 51

Hemsida: www.mangold.se

E-mail: info@mangold.se

För mer information om DBPI, vänligen kontakta:

Igor Lokot, VD DBPI AB

Telefon: +46 73 570 02 03

E-post: igor@doublebp.com

https://www.doublebp.com/

Denna information är sådan information som DBPI AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2018. 

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar