DBP International AB: Delårsrapport kvartal 1 2020

Report this content

finansiell översikt  KONCERN Kvartal 1 2020

Totala intäkter uppgick till 0,7 (0,4) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -4,3 (-2,0) MSEK

Periodens resultat uppgick till -4,3(-2,0) MSEK  

Resultat per aktie uppgick till -0,13 (-0,08)

finansiell översikt MODERBOLAG Kvartal 1 2020

Totala intäkter uppgick till 0,0 (0,0) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -0,6 (-0,4) MSEK

Periodens resultat uppgick till -0,8 (-3,9) MSEK 

Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,16)

 

VD har ordet

Det viktigaste med bolagetsutvecklingen i det första kvartalet var definitivt det faktum att koncernen inte drabbades hårt av COVID-19 (Coronavirus) utbrottet – vår personal samt våra leverantörer hade inte någon dramatisk påverkning av deras verksamhet som i sin tur skulle kunna orsaka väsentliga störningar och/eller fördröjningar i DBPs verksamhet. För närvarande fortgår Bolagets verksamhet som vanligt utan ökad personalsjukfrånvaro. Ledningen i Bolaget har ständig dialog med sina leverantörer.

Ledningen kommer att fortsätta att aktivt följa utvecklingen och vidta löpande åtgärder för att begränsa potentiella negativa effekter samtidigt som de önskar förstärka de positiva effekterna förknippade med virusutbrottet.

FINANSIERINGEN

En företrädes- och en riktad nyemission som genomfördes i mars-april har stärkt vår ekonomiska position. 

TEMODEX / SI-053

Marknaden, patienter och läkare väntar på produkten. Idag saknar majoriteten av hjärntumörpatienterna effektiva kemoterapibehandlingar. Därför är idén med Temodex / SI-053, att öka koncentrationen av den aktiva substansen via lokal administrering av produkten, mycket uppskattad. SI-053 projektet är högst prioriterat i vårt arbete och bolaget jobbar intensivt på alla fronter för att starta klinisk fas så fort som möjligt. Tidigare planerades inlämningen av ansökan i Q4 2020 men små fördröjningar från våra leverantörer kan leda till att vi kommer att skjuta upp detta till Q1 2020, detta för att inte kompromissa kvalitén av dokumentationen.

Medan utvecklingen av SI-053 pågår förbereder vi introduktionen av Temodex i Latin Amerika och letar efter nya marknader.

BELOGAL® PRODUKTERNA

Pågående valideringsarbete för BeloGal® plattformen med konsortium i samband med Eurostars Belopenem ger viktig information för vidareutvecklingen av våra "egna" BeloGal®-baserade produkter SA-033 och SA-042.

FARMPHARMA

Det blir allt mer aktuellt med interferonbaserade veterinärläkemedel. Det är inte bara på grund av svininfluensapandemin och coronavirus, man måste också sluta med överanvändningen av antibiotika hos djur, vilket är en viktig orsak till resistensutvecklingen. De uppnådda resultaten av vårt samarbete med Karolinska Institutet har lett till att det första interferonet för produkten InterferOX har tillverkats.

DRUGSSON

Vi är mycket glada att Zoonos produkter förhindrar och skyddar spridningen av COVID-19-viruset utöver hundratals andra patogener. Vi var mycket snabba med att börja leverera dessa produkter till marknaden via Apotek365 och Life. Som alltid så letar vi efter nya spännande produkter till Drugssons portfölj.

Tack för förtroendet!

Igor Lokot,

verkställande direktör på Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

DS:  Det är 5 års jubileum för DBP:s listning i våren och jag tackar alla våra partners för effektiva samarbetet och våra investerare för förtroendet.

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Prenumerera

Dokument & länkar