• news.cision.com/
  • DBP/
  • DBP International AB: Den bioanalytiska metoden för metaboliten av Temozolomid i plasma har utvecklats

DBP International AB: Den bioanalytiska metoden för metaboliten av Temozolomid i plasma har utvecklats

Report this content

Double Bond Pharmaceutical International AB (”DBP”) rapporterar att man har framgångsrikt utvecklat den bioanalytiska metoden för 5-amino-4-imidazole-carboxamide (AIC), en metabolit av Temozolomid i mänsklig plasma. Studierna har utförts av ett företag som är beläget i EU och som är specialiserad på utvecklingen av bioanalytiska metoder för olika ämnen i mänsklig matrix. Förra månaden rapporterades en framgångsrik utveckling av metoden för modersubstansen temozolomid (https://mb.cision.com/Main/12720/3287196/1375158.pdf). Dessa metoder krävs för att man under klinisk fas I ska kunna analysera de mänskliga patientproverna för farmakokinetiska data. Man påbörjar därmed även validerings- och stabilitetsstudier för AIC i mänsklig plasma som nästa steg i utvecklingen.

”Från ett farmakologiskt perspektiv är koncentration av AIC lika viktigt som koncentration av temozolomid.” – kommenterar Lili Li, Vice Direktör av Preklinisk utveckling.

”Även denna metod har utvecklats enligt GLP (Good Laboratory Practice) och vi är glada över att ha kunnat slutföra ännu en fas av produktutvecklingen.” – kommenterar Sayeh Erfan, Produktionsdirektör för DBP.

Om SI053/Temodex: Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid utvecklat av RI PCP i Minsk i Vitryssland, är registrerad i Belarus sedan år 2014 som förstavalsbehandling av glioblastom. Temodex förvärvades av DBP hösten 2015 och utvecklas nu under namnet SI-053 i DBPs pipeline för att nå den Europeiska och globala marknaden. SI-053 förbereds sedan förvärvet för att gå igenom alla de tester och prövningar som behövs för att bli ett registrerat läkemedel mot hjärncancer i EU och globalt. Video presentation: https://youtu.be/v1YLyyUS7DA  

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Prenumerera

Dokument & länkar