• news.cision.com/
  • DBP/
  • DBP International AB: dotterbolaget Double Bond Pharmaceutical AB har överlåtit sitt innehav i FarmPharma AB till moderbolaget

DBP International AB: dotterbolaget Double Bond Pharmaceutical AB har överlåtit sitt innehav i FarmPharma AB till moderbolaget

Report this content

Double Bond Pharmaceutical AB har idag den 8 maj 2020 överlåtit samtliga av sina 10 000 000 aktier i FarmPharma AB vilket omfattar 74,8 procent av det totala antalet aktier i FarmPharma AB till moderbolaget Double Bond Pharmaceutical International AB (publ).

”Det här är sedan länge en planerad omstrukturering i koncernen som är en del av avknoppningsprocessen för FarmPharma,” – kommenterar Igor Lokot, VD i DBP International AB.

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020.

Mer om FarmPharma: Företaget verkar inom utveckling och distribution av veterinärmedicinska produkter, och deras första produkt är för prevention och behandling av bakterie- och virusinfektioner hos nötkreatur utan användning av antibiotika. För mer info: http://www.farmpharma.se/ , Videopresentation: https://youtu.be/e1cPSC2PC70

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Prenumerera

Dokument & länkar