DBP International AB: Företrädesemission övertecknad

Report this content

Styrelsen för Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) (”DBP” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen” eller ”Emission”) som offentliggjordes den 28 januari 2020. I Företrädesnyemissionen emitteras 8 614 950 B-aktier till teckningskursen 1,75 kronor, vilket motsvarar en totalemissionslikvid om cirka 15 MSEK.

Enligt den preliminära sammanställningen tecknades emissionen till 72 procent med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades cirka 12,117 MSEK utan stöd av teckningsrätter. Sammantaget tecknades Emissionen till cirka 22,98 MSEK, motsvarande 152,4 procent. Totala emissionskostnader beräknas inte överstiga 0,35 MSEK.

”Jag och styrelsen är väldigt nöjda med utfallet av emissionen. Vi fortsätter utvecklingen av bolaget och produkter med en konkurrenskraftig hastighet. Kapitalet finansierar allt arbete som krävs för att kunna påbörja klinisk utveckling av SI-053,” – kommenterar Igor Lokot, VD för DBP, - ”Jag vill passa på att tacka våra befintliga aktieägare för fortsatt förtroende och välkomna nya aktieägare till Double Bond Pharmaceutical.”

I samband med emissionen minskades Igor Lokot kontrollandel av kapital från 37 till 29% och rösterna från 53 till 43%.

Emissionslikviden från Erbjudandet kommer framför allt att användas enligt följande:

· Vidareutveckling av SI-053 och andra befintliga produkter

· Expansion av dotterbolaget Drugsson AB

· Rörelsekapital

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2020.

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Prenumerera

Dokument & länkar