• news.cision.com/
  • DBP/
  • DBP International AB: Joint Venture-avtal med Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology för Temodex i Kina

DBP International AB: Joint Venture-avtal med Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology för Temodex i Kina

Report this content

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) via dess dotterbolag Double Bond Pharmaceutical AB ("DBP", org.nr. 556959-2982) har idag tecknat ett avtal med Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co., Ltd via dess dotterbolag Shijiazhuang Yuanta Biotechnology Co., Ltd ("SYB") för att inrätta ett joint venture i Kina för kommersialisering av Temodex på den kinesiska marknaden. Enligt villkoren i avtalet beviljar DBP till joint venture exklusiva rättigheter för produkten för 25% av andelarna i joint venture samt 0,5 miljoner euro i milestonebetalning under förutsättning av marknadsgodkännande av Temodex i Kina.

"Vi är mycket glada över att tillhandahålla Temodex till världens största marknad", säger Igor Lokot, VD för DBP.

"Vårt företag är nöjd med att förse den kinesiska marknaden med unika innovativa produkter. Vi hoppas att samarbetet med DBP kan ge effektivare behandlingsalternativ för patienterna i Kina. "- kommenterar Dr. Conghai Huang, VD för SYB.

Om SI053/Temodex: Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid utvecklat av RI PCP i Minsk i Vitryssland, är registrerad i Vitryssland sedan år 2014 som förstavalsbehandling av glioblastom. Temodex förvärvades av DBP hösten 2015 och utvecklas nu under namnet SI-053 i DBPs pipeline för att nå den Europeiska och globala marknaden. SI-053 förbereds sedan förvärvet för att gå igenom alla de tester och prövningar som behövs för att bli ett registrerat läkemedel mot hjärncancer i EU och globalt. Video presentation: https://youtu.be/v1YLyyUS7DA  

Om Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology: Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. Ltd. är ett internationellt läkemedelsföretag som är etablerat på den kinesiska marknaden. Företagets uppdrag att införa läkemedel, som har godkänts i EU eller USA, till Kina.

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2020.

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:   Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:       556991-6082
Aktiens kortnamn:               DBP B
Aktiens ISIN-kod:                 SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Prenumerera

Dokument & länkar