DBP International AB: Ny patentansökan för SI-053

Report this content

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP" eller "Bolaget", org.nr 556991-6082) har idag, den 25 mars 2021, lämnat in ytterligare en patentansökan gällande Bolagets front-line produkt SI-053.

DBP:s första patentfamilj för SI-053 som skyddar en formulering är beviljad i Europa, USA, Eurasien och Indien och förväntas beviljas även på andra viktiga marknader under 2021-2022. Med dagens patentansökan har DBP startat arbetet med nästa patentfamilj för att ytterligare bredda patentskyddet för produkten.

"Med mycket lovande prekliniska resultat är vi mycket optimistiska om SI-053:s terapeutiska marknadspotential - kommenterar Igor Lokot, VD för DBP. – Vi ska se till att säkerställa marknadsexklusivitet för våra produkter som en förutsättning för deras framgångsrika globala kommersialisering."

Om SI053/Temodex: Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid utvecklat av RI PCP i Minsk i Vitryssland, är registrerad i Belarus sedan år 2014 som förstavalsbehandling av glioblastom. Temodex förvärvades av DBP hösten 2015 och utvecklas nu under namnet SI-053 i DBPs pipeline för att nå den Europeiska och globala marknaden. SI-053 förbereds sedan förvärvet att genomgå alla tester och prövningar som behövs för att bli ett registrerat läkemedel mot hjärncancer i EU och globalt. Video presentation: https://youtu.be/v1YLyyUS7DA  

Denna information är sådan som DBP är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-25 20:35 CET.

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:   Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:       556991-6082
Aktiens kortnamn:               DBP B
Aktiens ISIN-kod:                 SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Prenumerera

Dokument & länkar