• news.cision.com/
  • DBP/
  • DBP International AB: Tidplan för den föreslagna företrädesemissionen av units

DBP International AB: Tidplan för den föreslagna företrädesemissionen av units

Report this content

En tidplan för företrädesemissionen av units enligt styrelsens förslag till årsstämman:

 

26 april 2021

Sista dagen för handel i aktien inklusive rätt till uniträtter
27 april 2021 Första dagen för handel i aktien exklusive rätt till uniträtter
28 april 2021 Avstämningsdag för rätt att teckna aktier med stöd av uniträtter
30 april  – 14 maj 2021 Teckningsperiod
30 april  - 10 maj 2021 Handel i teckningsrätter
30 april till dess emissionen är registrerad vid Bolagsverket Handel i betald tecknad unit
19 maj 2021 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet
 

Kallelsen med styrelsens förslag: https://mb.cision.com/Main/12720/3300533/1382595.pdf

”Största fokuset av bolagets verksamhet ligger just nu på att förbereda till klinisk studie fas I av SI-053. Jag är mycket glad att vi fortsätter med det enormt höga tempot för allt arbete som krävs för att lämna CTA ansökan under det andra kvartalet, - kommenterar VD av DBP Igor Lokot förslaget till nyemissionen, - vid full teckning av planerade emissionen kommer DBP att säkerställa sina finansiella behov för kommande fas 1”

 

                            10 kommunicerade milstolpar mellan Q3 2020 till Q2 2021 (mer information:  https://mb.cision.com/Main/12720/3191146/1304323.pdf)

Milstolpe Kommentarer Status
Preklinisk: Effektstudie av SI-053 i subkutan tumör i möss Klart Klart
Preklinisk: Biodistribution av SI053 efter intracerebral administration i råttor Klart Klart
Preklinisk: Toxicitetsstudie av SI-053 efter intracerebral administration i råttor Q1 2021
Klinisk: Key Opinion Leader (KOL) möte inför SI-053 fas 1 klinisk studie Klart Klart
Klinisk: Feasibility studie inför val av kliniska siter för fas 1 Q2 2021
CMC: Sterilisering av SI-053 har validerats Klart Klart
CMC: Stabilitetsstudier av SI-053 har startats Klart Klart
CMC: IMPD är klar Q1 2021
Regulatorisk: Klinisk prövningsansökan (CTA) för fas 1, SI-053 Q1 2021
Finansiering fas 1 Q2 2021 – nyemission av units som ett av flera alternativ

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:       Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

Organisationsnummer:          556991-6082

Aktiens kortnamn:                 DBP B

Aktiens ISIN-kod:                  SE0007185525

För mer information, kontakta:

Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Prenumerera

Dokument & länkar