• news.cision.com/
  • DBP/
  • DBP International AB: VD kommenterar avyttringen av 377 000 aktier i DBP International AB via bolaget SI Studio AB

DBP International AB: VD kommenterar avyttringen av 377 000 aktier i DBP International AB via bolaget SI Studio AB

Report this content

SI Studio AB har sålt 377.000 aktier i DBP, för drygt 0,8 miljoner kronor. DBP:s vd Igor Lokot är huvudägare i det säljande bolaget, men det finns även andra delägare. Försäljningen gjordes utanför den ordinarie marknadsplatsen Spotlight och aktierna har sålts till en strategisk partner.

Affären genomfördes för att betala för ägar-omstruktureringen i SI-Studio. I resultatet ökade Igor Lokots ägande andel från ca 92.7% till mer än 99.5%. Igor Lokot via SI-Studio AB och privat är den största ägaren i DBP med 1 miljon A-aktier och nästan 9 miljoner B-aktier, motsvarande 23 procent av kapitalet och 36 procent av rösterna.

"I resultatet av affären blev mitt privata innehav oförändrat, - kommenterar VD av DBP och huvudägare av SI-Studio AB, - Jag har fortsatt tilltro i DBP:s team och produkter, speciellt nu, när vi är allt närmare till klinisk fas av utvecklingen av SI-053. Produkten har stora möjligheter att bli s.k. Game Changer för behandlingen av glioblastom om vi bara upprepar de kliniska resultaten av Temodex – prototyp av SI-053 som förlänger överlevnaden av patienterna med glioblastom med ca 9 månader"

Om SI053/Temodex: Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid utvecklat av RI PCP i Minsk i Vitryssland, är registrerad i Belarus sedan år 2014 som förstavalsbehandling av glioblastom. Temodex förvärvades av DBP hösten 2015 och utvecklas nu under namnet SI-053 i DBPs pipeline för att nå den Europeiska och globala marknaden. SI-053 förbereds sedan förvärvet för att gå igenom alla de tester och prövningar som behövs för att bli ett registrerat läkemedel mot hjärncancer i EU och globalt. Video presentation: https://youtu.be/v1YLyyUS7DA

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Prenumerera

Dokument & länkar