DBP International AB genomför riktad nyemission om 15,5 MSEK

Report this content

Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) (”DBP” eller ”Bolaget”, org.nr 556991-6082) har idag, under förutsättning av efterföljande godkännande av den ordinarie bolagsstämman som planeras att hållas den 18 maj 2020, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 8 857 143 B-aktier om 15,5 MSEK med teckningskurs om 1,75 SEK per B-aktie innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 442 857,15 kronor.

För befintliga aktieägare uppkommer en utspädningseffekt, som vid full teckning i den riktade emissionen uppgår till ca 20 procent, beräknat efter den senaste genomförda företrädesnyemissionen i februari 2020. Den riktade emissionen riktar sig till ett begränsat antal svenska och internationella investerare.

Skället till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget ytterligare kapital för att finansiera klinisk utveckling av vår front-line produkt för behandling av primära hjärntumörer och även tillföra långsiktiga strategiska ägare samt därigenom främja DBPs möjligheter att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare. Ytterligare information kommer att offentliggöras med kallelse till bolagsstämman.

Emissionen utöver utvecklingsarbete av SI-053, vår front-line produkt för behandling av primära hjärntumörer, skall också finansiera arbete med andra befintliga bolagetsprojekt: Belopenem, SA033 och Drugssons produkter.

Kommentar från DBP:s VD, Igor Lokot

”For att finansiera arbetet med utveckling av SI053 genomför vi betydande kapitalisering. Målet är att starta klinisk prövning av SI053 vilket är avgörande för etableringen av samarbete med strategiska partner för kommande kommersialiseringen av produkten. Den riktade emissionen medför att DBP tillförs strategiska långsiktiga investerare, vilket är ett viktigt tillskott i vår ägarbild och ytterligare stärker vår position”.

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2020.

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:   Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:       556991-6082
Aktiens kortnamn:               DBP B
Aktiens ISIN-kod:                 SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

 

Prenumerera

Dokument & länkar