• news.cision.com/
  • DBP/
  • DBP International har tecknat ett samarbetsavtal med Alexavi kring marknadsföring av Temodex®

DBP International har tecknat ett samarbetsavtal med Alexavi kring marknadsföring av Temodex®

Report this content

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) (“DBP” eller “Double Bond”) har ingått ett samarbete med Alexavi Ltd (“Alexavi”). Detta är ett viktigt steg i Double Bonds utvecklingsarbete och kännetecknar företagets engagemang i arbetet för marknadsgodkännande och marknadsföring av Temodex®-programmet för behandling av glioblastom. Samarbetet kommer att öppna vägen för ett nytt och banbrytande behandlingsparadigm inom detta behandlingsområde.

Alexavi kommer på uppdrag av Double Bond att ha hand om Early Access-programmet för Temodex® i syfte att öka kännedomen om behandlingen hos såväl läkare som patienter runt om i världen.

Glioblastom är den vanligaste och mest aggressiva elakartade tumörformen av alla primära hjärntumörer. Den uppstår i gliacellerna och står för 52% av alla hjärnvävnadstumörer och 20% av alla tumörer innanför skallbenet. Varje år diagnostiseras ca 250 000 patienter runt om i världen med glioblastom.

Standardbehandlingen utgörs i dag av kirurgi följt av strålning och cytostatikabehandling. Double Bonds Temodex®  är ett cytostatikum i gelform som administreras lokalt efter kirurgiskt avlägsnande av tumören. Därigenom uppnås den optimala behandlingseffekten exakt där den behövs. Temozolomid är ett preparat som förstör tumörens DNA och framkallar celldöd hos de elakartade cellerna.

Double Bond Pharmaceutical erhöll särläkemedelsstatus för Temodex® (Temozolomidgel) från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA 2016. Samtidigt som Double Bond Pharmaceutical fortsätter arbetet med att vidareutveckla sin egen variant av produkten (för närvarande under namnet SI-053) ges läkarna runt om i världen möjligheten att använda sig av det.

Mer om Alexavi Ltd: www.alexavi.com  Alexavi är en global förmedlare av produktutvecklings- och marknadsföringstjänster inom farmaceutisk, bioteknisk, medicinteknisk och läkemedelsindustri. Alexavi grundades 2021 av ett flertal bolag i varierande storlek i syfte att uppfylla deras produktutvecklings- och marknadsföringsmål på ett kvalitetssäkert samt tids- och kostnadseffektivt sätt. Alexavi strävar efter att förändra det rådande paradigmet inom sin nisch med fokus på att kunna tillhandahålla nya behandlingsmetoder åt patienter snabbare.

Mer om Early Access-programmet: www.alexavi.com/our-programs

 

Denna information är sådan som DBP är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-04 08:30 CET.

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:  Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:     556991-6082
Aktiens kortnamn:            DBP B
Aktiens ISIN-kod:            SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Prenumerera

Dokument & länkar