DBP Internetional AB: Halvårsrapport 2020

Report this content

    VD har ordet

Första halvårets viktigaste mål var att koncernen inte skulle drabbas hårt av COVID-19 (Coronavirus) utbrottet – vår personal samt våra leverantörer hade inte någon dramatisk påverkan på sin verksamhet. Konsekvenserna skulle nämligen kunna orsaka väsentliga störningar och / eller fördröjningar i Bolagets verksamhet. För närvarande fortgår verksamheten som vanligt, dvs utan ökad personalsjukfrånvaro. Ledningen i Bolaget har ständig dialog med sina leverantörer. Ledningen kommer att fortsätta att aktivt följa utvecklingen och vidta löpande åtgärder för att begränsa potentiella negativa effekter samtidigt som de önskar förstärka de positiva effekterna förknippade med virusutbrottet.

Finansiering

En företrädes- och en riktad nyemission som genomfördes i mars-april har stärkt vår ekonomi. Utöver detta kallar vi till en extra bolagsstämma för att uppdatera vårt bemyndigande till att även innefatta teckningsoptioner för att få ett ytterligare manöverutrymme för en potentiell kapitalanskaffning.

Temodex / SI-053

Marknaden, patienter och läkare väntar på produkten. Idag saknar majoriteten av hjärntumör patienterna effektiva kemoterapibehandlingar. Därför är idén med Temodex / SI-053, att öka koncentrationen av den aktiva substansen via lokal administrering av produkten, mycket uppskattad. SI-053 projektet är högst prioriterat i vårt arbete och bolaget jobbar intensivt på alla fronter för att starta klinisk fas så fort som möjligt. Arbeten med tillverkning, regulatoriska förberedelser samt sista prekliniska studier går enligt plan och vi står fast med vår plan, att lämna in ansökan för fas 1 i Q1 2021.

Extensivt arbete pågår kring identifiering av nya marknader för Temodex samtidigt som utvecklingen av SI-053 prioriteras. I maj har DBP tecknat ett avtal med Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co., Ltd via dess dotterbolag Shijiazhuang Yuanta Biotechnology Co., Ltd ("SYB") för att inrätta en joint venture samarbete i Kina för kommersialisering av Temodex på den kinesiska marknaden. Utöver detta har vi diskussioner med läkemedelsdistributörer i andra delar av världen för att kunna försörja patienter med Temodex till dess att SI053 blir kommersiellt tillgänglig.

Belogal® produkterna

Valideringsarbete för BeloGal® plattformen med konsortium pågår i samband med Eurostars Belopenem projektet vilket ger viktig information för vidareutvecklingen av våra "egna" BeloGal®-baserade produkter SA-033 och SA-042.

FarmPharma

Det blir allt mer aktuellt med interferonbaserade veterinärläkemedel. Det är inte bara på grund av svininfluensapandemin och coronaviruspandemin, utan man måste även sluta med överanvändningen av antibiotika hos djur som är en viktig orsak till resistensutvecklingen. FarmPharma höjer tempot - de uppnådda resultaten av vårt samarbete med Karolinska Institutet har lett till att de första fyra interferonen för produkten InterferOX har tillverkats. FarmPharma AB (publ) har även beviljats bidrag från Vinnova om 300 000 kr från utlysningen ”Innovativa Startups steg 1”. Bidraget kommer att försörja pågående samarbete med Karolinska Institutet.

Drugsson

Vi är mycket glada för att Zoonos produkter förhindrar och skyddar spridningen av COVID-19-viruset utöver hundratals andra patogener. Vi var mycket snabba med att leverera dessa produkter till marknaden via Apotek365 och Life. Leverantören upplever en överbelastning av ordrar och leveranser men vi gör allt vi kan för att fylla på lagret i god tid innan en potentiell andra våg av covid-19 bryter ut. Vi letar ständigt efter nya och spännande produkter till Drugssons portfölj.

Tack för förtroendet!

Igor Lokot, verkställande direktör på Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

 

Översikt

finansiell översikt aNDRA KVARTALET 2020-04-01 – 2020-06-30

Totala intäkter uppgick till 0,3 (1,0) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -2,8 (-2,6) MSEK

Periodens resultat uppgick till -2,8 (-2,4) MSEK  

Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,10)

finansiell översikt fÖRSTA HALVÅRET 2020-01-01 – 2020-06-30

Totala intäkter uppgick till 1,4 (1,4) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -7,1 (-4,7) MSEK

Periodens resultat uppgick till -7,0 (-4,3) MSEK 

Resultat per aktie uppgick till -0,20 (-0,18)

kommande rapporter

Kvartalsrapport 3 2020              2020-11-23
Bokslutskommuniké 2020          2021-02-25


____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Prenumerera

Dokument & länkar