DBPI AB (publ) offentliggör informationsmemorandum

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) offentliggör idag informationsmemorandum och teaser, genom publicering på Bolagets hemsida samt på AktieTorget, med anledning av den företrädesemission av B-aktier som Bolaget genomför med teckningstid 7 -21 december 2017. 

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid              7 - 21 december 2017
Teckningskurs 4,30 SEK per aktie
Teckning med stöd av teckningsrätter För varje aktie i DBPI AB (publ) som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 5 december 2017, en (1) befintlig aktie i Bolaget, oavsett aktieslag, berättigar till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. Handel i teckningsrätter skall genomföras hos Aktietorget från och med den 7 december 2017 till och med den 19 december 2017.
Emissionsbelopp vid full teckning 15 087 543,30 SEK
Antal nyemitterade aktier vid full teckning 3 508 731
Antal aktier innan emissionen 17 543 655
Teckningsförbindelser Företrädesemissionen är säkerställd till ca 0,35 Mkr, motsvarande ca 2,3 procent, genom teckningsförbindelse med Recall Capital Nordic AB 
Aktiens kortnamn DBP B
ISIN-kod DBPI aktie har ISIN-kod: SE0007185525 

För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD – Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Telefon: 073 570 02 03
E-post: igor@doublebp.com
 www.doublebp.com

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheter för Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug-status av EMA för Temodex.

Taggar:

Prenumerera