• news.cision.com/
  • DBP/
  • Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) offentliggör informationsmemorandum och teaser

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) offentliggör informationsmemorandum och teaser

Report this content

Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical Int. AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende den förestående företrädesemissionen av aktier, som offentliggjordes den 9 mars 2018. Med anledning av företrädesemissionen, vilken inleds den 20 mars 2018, publiceras härmed memorandum och teaser på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) och på bolagets webbplats (www.doublebp.com).

Erbjudande i sammandrag

Företrädesrätt: Varje befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 1,65 SEK. Courtage utgår ej.

Pris per aktie 1,65 SEK

Erbjudandets storlek 10,3 MSEK

Maximalt antal aktier i Erbjudandet 6 217 326

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier Erbjudandet är säkerställt till 70% via teckningsförbindelser om cirka 4,2 MSEK, samt emissionsgarantier om cirka 3,0 MSEK.

Avstämningsdag 16 mars 2018

Anmälningsperiod 20 mars – 5 april 2018

Handel med teckningsrätter 20 mars – 3 april 2018

Handel med BTA 20 mars fram till dess Bolagsverket registrerat Erbjudandet.

Preliminärt datum för offentliggörande av utfall 10 april 2018

Handelsplats AktieTorget

ISIN-kod aktie SE0007185525

ISIN-kod teckningsrätt SE0010986109

ISIN-kod BTA SE0010986117

För ytterligare information:

Double Bond Pharmaceutical Int. AB (publ)

Igor Lokot, VD

Telefon: +46 73 570 0203

E‐post: igor@doublebp.com 

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline.

Taggar: