Double Bond Pharmas företrädesemission avslutad

Den 22 december 2017 avslutades teckningstiden i Double Bond Pharmaceutical International AB:s företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades till ca 2.1 MSEK, motsvarande en teckning om ca 14 %. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget 2.1 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna förväntas uppgå till ca 250 kSEK.

VD Igor Lokot kommenterar resultatet i emissionen: ”Vi är glada och tacksamma för det förtroendet för bolaget som befintliga och nya aktieägare har visat i denna emission. Vi kommer att fortsätta utvecklingen av våra front-line produkter enligt planen. Jag passar på att önska våra investerare Gott Nytt År som förväntas för Double Bond Pharmaceutical att vara mycket händelserikt.”

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen blir registrerad hos Bolagsverket kommer antalet aktier i DBPI uppgå till 18 651 980 och aktiekapitalet kommer uppgå till 932 599 SEK.

Mer info om bolaget: www.doublebp.com

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 december 2017.

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheter för Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug-status av EMA för Temodex.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar