FarmPharma beviljas EU projektmedel SME instrument fas I

Som tidigare meddelats har FarmPharma AB, som är dotterbolag till Double Bond Pharmaceutical Int. AB, skickat in en ansökan till Europeiska Kommissionen om ett SME instrument anslag inom ramen av Horizon2020 programmet där banbrytande innovationsprojekt med en marknadsskapande potential kan få stöd. Företaget sökte medel ensamt för att genomföra en mer fördjupad och uppdaterad affärsplan för fortsatt framgångsrik utveckling av InterferOX. Projektet under namnet InFarm har nu fått beviljat anslag på 500 000 SEK vilket motsvarar hela det sökta beloppet och är taket för denna typ av anslag. Dessutom har projektet tilldelats en kostnadsfri internationell affärscoach som är finansierad av EASME och Tillväxtverket.

”Det är så lyxigt att få stöd från Europeiska Kommissionen för våra projekt och dessutom få bäst matchande affärscoach”, - kommenterar Iulia Karlsson, VD för FarmPharma. - Det är en kvalitetsstämpel för vår verksamhet och vi ska göra allt i vår makt för att fortsätta leverera på hög nivå och i hög takt”.

Mer om SMEi fas I: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument

Mer om InterferOX: www.farmpharma.se

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2019.

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under senaste året även startat två dotterbolag, Drugsson AB för distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och medicintekniska produkter samt kosttillskott inom Skandinavien, samt FarmPharma AB för utveckling av innovativa veterinärmedicinska produkter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar