FarmPharma beviljats verifieringsmedel från Vinnova

Report this content

FarmPharma AB, som är dotterbolag i Double Bond Pharmaceutical International AB, har beviljats 400 000 SEK i verifieringsmedel inom ramen för VINNOVA-projektet ”BioProcess Innovation Center” för att genomföra ett projekt i samarbete med GE Healthcare och Testa Center i Uppsala. Den totala budgeten är 800 000 SEK och bolaget täcker själva resterande delen av budgeten i enlighet med allmänna villkor. Projektet förväntas att starta under sommaren i år och pågå under tre veckor. Projektets syfte är att testa tillverkningen av beståndsdelar av InterferOX i en större skala för att underlätta övergången till industriell GMP tillverkning.

”Det är så oerhört avgörande för oss att få finansiellt stöd för detta projekt som förväntas att bli ett kliv fram mot vår första GMP batch”, - kommenterar Iulia Karlsson, VD för FarmPharma. – Dessa medel gör det möjligt för oss att starta ett samarbete med GE Healthcare redan nu under våren och ta del av deras experters kunskap, vilket vi ser som en viktig milstolpe i företagets utveckling.”

Mer om Testa Center: https://testacenter.com/

Mer om InterferOX: www.farmpharma.se

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019.

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under senaste året även startat två dotterbolag, Drugsson AB för distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och medicintekniska produkter samt kosttillskott inom Skandinavien, samt FarmPharma AB för utveckling av innovativa veterinärmedicinska produkter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar