Halvårsrapport - 2019

Report this content

VD har ordet 

Hållbarhet – vår nyckel till framgång

Vi fortsätter att utveckla bolaget och våra produkter i enlighet med vår angivna plan. Som ett litet företag grundar sig våra framsteg på hur vi arbetar som team. Därför är vårt främsta fokus att bygga ett hållbart företag, för personal, partners och patienter. Vi kommer att ro i land utvecklingen och kommersialisering av våra projekt. En kort sammanfattning följer nedan.

SI053 / Temodex

Efter djupgående regulatoriska diskussioner med EMA har vi designat en studieplan för fortsatta utveckling av SI053. Vi har redan påbörjat de sista pre-kliniska studierna för att komplettera studieportföljen; vi värderar tiden som en av de högsta valutor inom läkemedelsutveckling och har arbetet hårt för att kunna starta de prekliniska studierna så snart som möjligt. Efter rådgivningen från EMA känner vi oss starkt positiva till att kunna starta fas 1 kliniska prövningar som planerat till Q4 nästa år.

Samtidigt pågår arbetet med att etablera Temodex, den ursprungliga vitryska motsvarigheten till SI053, på fler marknader världen runt.

Belopenem

Den andra etappen av Belopenem projektet, bestående av in-vivo studier, har pågått utan uppehåll hela sommaren - både hos Double Bond och våra partners i konsortiet. Vi börjar få in de första resultaten som ger inblick i hur spridningen av meropenem, den aktiva substansen i Belopenem, ser ut till olika organ. Vi siktar på att vara färdiga med denna etapp mot slutet av året. Resultaten av dessa studier kommer att visa graden av den målsökande effekten, vilket är viktigt för valideringen av den terapeutiska potentialen av BeloGal-plattform.

Drugsson

Arbetet med att ytterligare bredda vår produktportfölj fortsätter. Vi jobbar med befintliga partners för att kunna sälja produkter så fort som möjligt. Samtidigt fortsätter vi leta efter ytterligare nya partners/produkter som passar bra in i Drugssons pipeline.

Inofer

Resultaten av den genomförda kliniska studie där vi mätte den järnhöjande effekten av Inofer hos patienter med olika typer av hjärtsvikt bearbetas för tillfället och kommer offentliggöras mot slutet av året.

FarmPharma

Under sommaren påbörjades första etappen av tillverkningen av startmaterialet för InterferOX, som genomförs i form av ett samarbetsprojekt på Testa Center i Uppsala. Vi är mycket glada över att kunna använda hi-tech utrustning och den rika expertisen som är tillgängliga för oss på anläggningen. Vi planerar just nu nästa steg av projektet och kommer offentliggöra resultaten och framtida plan under hösten.

Vi fortsätter jobba med de juridiska pusselbitarna för att avknoppningen av FarmPharma från Double Bond ska bli ett faktum.

Finansieringen

Vi uppmärksammas i allt större utsträckning av privata och institutionella investerare och ser att intresset växer, framförallt tack vare följande orsaker:

-          Läkemedelskandidater med stor terapeutisk- och marknadspotential

-          Låg regulatorisk risk för SI053 efter rådgivning med EMA

-          Hög sannolikhet av klinisk succé för SI053 eftersom prototypen, Temodex, redan är klinisk beprövad och används på människor i andra länder

-          Stort engagemang av ledningen i bolaget

-          Tillfälligt undervärderat marknadsvärde efter senaste kursens nedgång

Min ambition är att fortsätta hålla vår verksamhet så transparent som möjligt och jag svarar därför alltid på era frågor inom 24 timmar.

P.S. Jag är mycket tacksam till alla som följt vloggen, den kommer att fortsätta i ett nytt uppdaterad format inom kort.

Finansiell översikt första halvåret 2019-01-01 – 2019-06-30

Totala intäkter uppgick till 1,4 (0,9) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -4,7 (-6,4) MSEK

Periodens resultat uppgick till -4,7 (-6,5) MSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,28)

Kommande rapporter

Kvartalsrapport 3 2019       2019-11-25
Bokslutskommuniké 2019   2020-02-25

Antalet aktier

Bolaget 25 844 851 aktier (23 686 322)

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

För mer information, kontakta: 

 
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedInFacebook och Twitter!


Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under senaste året även startat två dotterbolag, Drugsson AB för distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och medicintekniska produkter samt kosttillskott inom Skandinavien, samt FarmPharma AB för utveckling av innovativa veterinärmedicinska produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar