Information om företrädesemission i Double Bond Pharmaceutical Int. AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (DBP B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 17 maj 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 18 maj 2016.

För en (1) befintlig aktie oavsett serie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie för 2,25 sek. (1:3 á 2,25 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 23 maj 2016 till och med den 2 juni 2016.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 23 maj 2016 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 23 maj till och med den 7 juni 2016.

Om DBPs produkter:

BeloGal™

BeloGal™ är DBPs innovativa drug-delivery plattform som styr läkemedel till det organ var läkemedel behöver verka.

SA-033

SA-033 är den första läkemedelskandidaten som DBP har utvecklat med hjälp av sin innovativa drug-delivery teknologi BeloGal™. Genom att den innovativa formuleringen styr doxorubicin till levern ökar koncentrationen av den aktiva substansen i det önskade målorganet vilket förbättrar effektiviteten och minskar de toxiska biverkningarna som är vanliga vid systemisk (helkropp-) cellgiftsbehandling.

Temodex

Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid, utvecklades av RI PCP i Minsk i Vitryssland och är kliniskt prövat. Temodex är registrerat som förstavalsbehandling av elakartade hjärntumörer i Vitryssland sedan år 2014. Den 12 oktober 2015 har DBP förvärvat de globala rättigheterna till Temodex, förutom i den Euroasiska Ekonomiska Unionen samt Ukraina.

Mer info om våra produkter: www.doublebp.com

Fullständigt bolagsnamn:       Double Bond Pharmaceutical International AB
Organisationsnummer:           556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                       SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:  
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery technologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheter för Temodex - en produkt registrerad i Vitryssland för behandling av hjärntumörer.

Prenumerera

Dokument & länkar