Kvartalsrapport ett - 2019

Report this content

VD har ordet

Vi fortsätter vår stadiga frammarsch och når hela tiden nya nivåer i vår utveckling. Redan under årets första månader blev det en positiv utveckling i samtliga våra projekt. En kort sammanfattning följer nedan.

SI-053 / Temodex

Vi genomförde en omfattande och viktig runda av regulatoriska diskussioner med EMA för att stämma av våra planer för den kommande kliniska prövningen. De sista bitarna av EMAs svar förväntas vara oss tillhanda vilken dag/ vecka som helst. Efter det kommer vi att göra justeringar i vår roadmap för SI-053 såatt vi kan med bibehållen hastighet och kvalitet påutvecklingen dra maximal nytta av de kvalificerade och relevanta råden vi fick.

Belopenem

Första etappen, som är utveckling av formuleringen för meropenem baserad påBeloGal®, är framgångsrikt avslutad. Nästa steg, som är in-vivo studier av formuleringen, är i full gång. Första resultaten förväntas i Q2-Q3. Hur mycket kan vi öka tillförseln av meropenem till lunga — 3, 5 eller 10 gånger? Vi väntar med spänning påde första biodistributionsstudierna och deras resultat.

Drugsson

Nu har vi börjat fa in våra första intäkter! Det viktigaste är dock att vi även fortsätter att bredda vårt försäljningsnätverk och i och med det öka försäljningen. Produkterna börjar säljas påallt fler apotek och även i fler länder. Vi har ocksåfått in fler nya intressanta produkter och fortsätter leta efter ytterligare produkter som skulle passa bra in i Drugssons pipeline.

Inofer

Preliminärt resultat förväntas från våra kollegor under Q2.

FarmPharma

Vi laddar oss inför nästa stora steg – avknoppning av bolaget och parallellt utveckling av vår formulering av InterferOX pa Testa Centrum i Uppsala.

Finansiering

Utöver en lyckad företrädesnyemission som var tecknad till ca 70% (ett stort tack till samtliga investerare) har vi fått drygt 1 MSEK i form av ”non-dilutive” finansiering av våra projekt bara under den senaste månaden. De uppemot 9 MSEK som vi disponerar i dagsläget kommer att ge oss finansiell styrka att fortsätta förhandlingar med potentiella samarbetspartners vad gäller framtida utveckling av våra produkter: SI-053, SA-033, Belopenem och InterferOX. Vår händelserika och breda utveckling gör att vi fortfarande är påradarn för intressenter som vill göra due diligence påoss och är beredda att när som helst kunna ingåavtal med oss.

Min ambition att hålla vår verksamhet sa transparent som möjligt står fast och vår viktigaste kontaktyta förutom de fysiska träffarna är fortfarande Vloggen. Dessutom svarar jag som vanligt på samtliga frågor inom 24 timmar.

P.S. Jag är extra glad över att vi lyckades minska våra kostnader. Målet är fortfarande att vara / bli det absolut mest kostnadseffektiva läkemedelsbolaget!

Översikt

Finansiell översikt Kvartal 1 2019

Totala intäkter uppgick till 0,4 (0) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -2,0 (-3,2) MSEK

Periodens resultat uppgick till -2,0 (-3,2) MSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,17)

 

Kommande rapporter

Halvårsrapport 2019              2019-08-27
Kvartalsrapport 3 2019          2019-11-13

Antalet aktier

Bolaget 24 599 762 aktier

Insynspersoner

Igor Lokot (via Bolaget SI-Studio) DBP A 1 000 000 st

 Igor Lokot (via Bolaget SI-Studio) DBP B 8 617 000 st

 Igor Lokot närstående DBP B 333 424 st

Per Stålhandske DBP B 2 400 st

Lars Thomander DBP B 2 657 st  

Sergey Yanitsky DBP B 83 500 st

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under senaste året även startat två dotterbolag, Drugsson AB för distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och medicintekniska produkter samt kosttillskott inom Skandinavien, samt FarmPharma AB för utveckling av innovativa veterinärmedicinska produkter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar