• news.cision.com/
  • DBP/
  • Marknadsmeddelande 58/18 - Information om företrädesemission i DoubleBond Pharmaceutical International AB

Marknadsmeddelande 58/18 - Information om företrädesemission i DoubleBond Pharmaceutical International AB

Report this content

Den 14 mars 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (DBP B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 15 mars 2018.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, serie B, för 1,65 sek (1:3 á 1,65 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 20 mars 2018 till och med den 3 april 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 20 mars 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 20 mars 2018 till och med den 5 april 2018.

Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: DBP TR B
ISIN-kod: SE0010986109
Orderbok-ID: 48S9
CFI: RSSXXR
FISN: DOUBLEBOND/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 20 mars 2018
Sista handelsdag: 3 april 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: DBP BTA B
ISIN-kod: SE0010986117
Orderbok-ID: 48S8
CFI: ESNUFR
FISN: DOUBLEBOND/SH B
Handelsperiod: 20 mars 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 
 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 14 mars 2018.

Stockholm den 12 mars, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se