Nyemissionen i FarmPharma via FundedByMe är stängd

Idag, 26 september har styrelsen i FarmPharma AB, ett dotterbolag till Double Bond Pharmaceutical, stängt nyemissionen via FundedByMe. 85 investerare deltog i nyemissionen som inbringade 770 000 sek. 77 001 nya aktier i FarmPharma emitterades. Antalet aktier i FarmPharma uppgår efter emissionen till 1 077 001 och aktiekapitalet till 53 850,05.

”Jag är glad att kunna välkomna nya aktieägare till FarmPharma men också tacksam att våra befintliga aktieägare i DBP har visat oss fortsatt förtroende genom att bli huvudägare i FarmPharma, - kommenterar Igor Lokot, VD för både DBP och FarmPharma, - FarmPhamas koncept kommer att få stor betydelse i framtiden då behovet att minska överanvändningen av antibiotika är stort.”

Double Bond Pharmaceutical äger efter genomförd emission 93% av röster och kapital i FarmPharma AB.

Mer om crowdfunding-kampanj: /mbpublicbinaryproxy/Main/12720/2553815/863655.pdf

Mer om FarmPharma: FarmPharma AB är ett helägt dotterbolag till Double Bond Pharmaceutical. Företaget verkar inom utveckling och distribution av veterinärmedicinska produkter, och deras första produkt är för prevention och behandling av bakterie- och virusinfektioner hos nötkreatur utan användning av antibiotika. För mer info: http://www.farmpharma.se/

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Prenumerera

Dokument & länkar