Offentliggörande av memorandum inför företrädesemission

Report this content

Double Bond Pharmaceutical Int AB offentliggör härmed memorandum inför förestående företrädesemission, vars teckningstid inleds den 3 april 2019.

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandum för företrädesemissionen, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på Double Bonds (www.doublebp.com) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företräde kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionen omfattar högst 1 757 125 units och kan inbringa bolaget 10 542 750 SEK vid full teckning.

· Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med högst 87 856,25 SEK.

· Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer detta att inbringa ytterligare

14 935 562,50 kr till Bolaget samt öka aktiekapitalet till högst 1 405 700,60 kr

· Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 28 mars 2019.

· Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 29 mars 2019.

· Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som ska erhålla uniträtter i emissionen är den 1 april 2019.

· Teckning av units ska ske under perioden från och med den 3 april 2019 till och med den 26 april 2019.

· Handel i uniträtter skall genomföras hos Spotlight från och med den 3 april 2019 till och med den 24 april 2019

· Handel i BTU skall genomföras hos Spotlight från och med den 3 april 2019, fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, sista handelsdag meddelas marknaden genom pressmeddelande.

· Betalning med företräde skall ske genom samtidig betalning. Betalning av tecknade aktier utan företräde skall ske enligt utsänd avräkningsnota, kontant eller genom kvittning av fordran.

· För varje en (1) befintlig aktie, oavsett serie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 1 april 2019, erhålles en (1) uniträtt.

· Fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en B-aktie och en vederlagsfri teckningsoption.

· Teckningsoptionen har en löptid på tretton (13) månader med rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie av serie B till kursen 8,50 kr.

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under senaste året även startat två dotterbolag, Drugsson AB för distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och medicintekniska produkter samt kosttillskott inom Skandinavien, samt FarmPharma AB för utveckling av innovativa veterinärmedicinska produkter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar