Positivt omdöme om den internationella patentansökan för Temodex

Double Bond Pharmaceutical AB har nu fått ett genomgående positivt omdöme om den internationella patentansökan för Temodex. Det Europeiska patentverket (EPO) valdes som granskningsmyndiget för att få en fingervisning om hur ansökan kommer att granskas och bedömmas av EPO i den Europeiska fasen. Den internationella patentansökan (PCT) for Temodex har lämnats in den 28 april 2017.

”Det är oerhört viktigt för Double Bond Pharmaceuticals AB att EPO anser att patentansökan uppfyller kraven på patenterbarhet”, - kommenterar VD Igor Lokot. - Det här beskedet ligger helt och hållet i enlighet med vår plan och är en extra viktig milstolpe i både den kortsiktiga och långsiktiga utvecklingen av Temodex.”


Mer om Temodex

Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid utvecklades av RI PCP i Minsk i Vitryssland och är registrerad i Vitryssland sedan år 2014 som förstavalsbehandling av glioblastom. Temodex förvärvades av DBP hösten 2015 och förbereds nu för att gå igenom alla de tester och prövningar som behövs för att bli registrerad i EU och även globalt. Mer information hittar du här.

Mer om alla våra produkter: www.doublebp.com

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2017. 

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheter för Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug-status av EMA för Temodex.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar