Steriliseringsprocessen för SI-053 är säkerställd

Double Bond Pharmaceutical rapporterar att teknologiöverföringen av steriliseringsprocessen för temozolomid i SI-053 är genomförd med tillfredsställande resultat. Processen har utförts av ett företag specialiserat på steriliseringstjänster som är beläget inom EU.

Bolaget har tidigare rapporterat om en lyckad teknologiöverföring av steriliseringsprocessen för excipienten för SI-053 i en europeisk GMP-certifierad miljö. Detta medför att steriliseringsprocessen för SI-053 är fastställd och man kan nu tillverka produkten för klinisk prövning.

"Detta är en vital framgång för oss som betyder att vi nu tar ett stort kliv i utvecklingen av tillverkningsprocessen för SI-053 - kommenterar Sayeh Erfan, CMC, Operations & Quality Specialist på DBP."

”Vi är enormt glada över framgången och ser fram emot att kunna starta tillverkningen av det kliniska materialet snarast” - kommenterar Igor Lokot, VD på DBP.

Mer om SI-053 och Temodex

Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid utvecklat av RI PCP i Minsk i Vitryssland, är registrerad i Vitryssland sedan år 2014 som förstavalsbehandling av glioblastom. Temodex förvärvades av DBP hösten 2015 och utvecklas nu under namnet SI-053 i DBPs pipeline för att nå den Europeiska och globala marknaden. SI-053 förbereds sedan förvärvet för att gå igenom alla de tester och prövningar som behövs för att bli ett registrerat läkemedel mot hjärncancer i EU och globalt. Mer information hittar du här.


Mer om alla våra produkter: www.doublebp.com

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2018 

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Prenumerera

Dokument & länkar