• news.cision.com/
  • DBP/
  • Utfall i företrädesemissionen Double Bond Pharmaceutical International AB

Utfall i företrädesemissionen Double Bond Pharmaceutical International AB

Report this content

Den 26 april 2019 avslutades teckningstiden för Double Bond Pharmaceutical International AB företrädesemission. Emissionen som uppgick till högst cirka 10,5 MSEK tecknades till 69,91 procent. Emissionen tillför Double Bond Pharmaceutical International AB cirka 7,37 MSEK innan avdrag för emissionskostnader som uppgick till cirka 0,3 MSEK.

Av det totala emissionsbeloppet om ca 10,5 MSEK tecknades 63,31 procent, motsvarande 1 112 438 aktier, med stöd av teckningsrätter och 6,60 procent, motsvarande 115 983 aktier, utan stöd av teckningsrätter.

Bolagets aktiekapital ökar med 61 421,05 SEK från 1 229 988,1 SEK till 1 291 409,15 SEK genom utgivande av 1 228 421 nya aktier vilket ökar totala antalet aktier från 24 599 762 till 25 828 183. Beräknad likviddag för avräkningsnotor gällande teckning utan företräde är den 8 maj 2019 och handel med BTA sker fram till dess att Bolagsverket har slutligt registrerat Företrädesemissionen. Slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 22.

”Jag och styrelsen är väldigt nöjda med utfallet av emissionen. Vi fortsätter utvecklingen av bolaget och produkter med en konkurrenskraftig hastighet. Vi har nu också de finansiella musklerna för att fortsätta hantera förhandlingar med några potentiella samarbetspartner, - säger Igor Lokot, VD för DBP. - Jag vill passa på att tacka våra befintliga aktieägare för fortsatt förtroende och välkomna nya aktieägare till Double Bond Pharmaceutical.”

Emissionslikviden från Erbjudandet kommer framför allt att användas enligt följande:

· Vidareutveckling av befintliga produkter

· Expansion av dotterbolaget Drugsson AB

· Rörelsekapital

Mer om bolaget: www.doublebp.com

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2019. 

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under senaste året även startat två dotterbolag, Drugsson AB för distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och medicintekniska produkter samt kosttillskott inom Skandinavien, samt FarmPharma AB för utveckling av innovativa veterinärmedicinska produkter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar