DBT och Europeiska investeringsfonden (EIF) tecknar avtal om en garantifacilitet på 80 MEUR för att öka utlåningen till Sveriges små och medelstora företag

DBT Företagslån blir den första privata långivaren i Sverige som erhåller EIF:s stöd inom ramen för InnovFin SME Guarantee Facility. Samarbetet kommer att möjliggöra 80 MEUR i nyutlåning till Sveriges små och medelstora företag. Projektet stöds av EU-budgeten inom ramen för investeringsplanen för Europa, den så kallade Junckerplanen.

DBT Företagslån blir den första privata långivaren i Sverige att ingå avtal med Europeiska Investeringsfonden (EIF) avseende en kreditgaranti inom ramen för EIF:s SME InnovFin Guarantee Facility för en portfölj upp till 80 MEUR.

Hittills har enbart statligt finansierade aktörer såsom Exportkreditnämnden (EKN), Svensk Exportkredit (SEK), ALMI och Stiftelsen Norrlandsfonden erhållit Europeiska kommissionens stöd genom "InnovFin SME-garantifacilitet", som stöds av Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), som utgör kärnan i Investeringsplanen för Europa, den så kallade Junckerplanen.

Alexis Kopylov, VD för DBT, säger: “Vi är otroligt stolta över att EIF efter noggrann genomlysning godkänt DBT för deras kreditgaranti. För oss är detta högsta möjliga betyg för vår verksamhet och på det strukturerade och dedikerade sätt som vi byggt DBT. Garantin utgör en viktig byggsten i DBT:s ambition att bygga den ledande långivaren till Sveriges små och medelstora företag. För våra kunder innebär det att vi nu kan lansera ”Tillväxtlånet” som har en förmånligare räntesats tack vare EIF:s garanti InnovFin.”

Europeiska kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen, ansvarig för Sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, säger: "Tack vare detta finansieringsavtal med DBT har nu svenska små och medelstora företag som vill växa sin verksamhet eller expandera sin produktionskapacitet fått ytterligare ett finansieringsalternativ. Tack vare Investeringsplanens stöd från Europeiska Investeringsfonden kan idag redan mer än 10 000 små och medelstora företag i Sverige dra nytta av lån på gynnsamma villkor."

EIF:s VD, Pier Luigi Gilibert, tillade: "Att teckna detta avtal med den första privata långivaren i Sverige är en stor milstolpe för oss, och ett bevis på att denna typ av garantisystem behövs. Tillgång till finansiering är en kronisk utmaning för Sveriges små och medelstora företag sedan finanskrisen och EIF är fortfarande fullt ut engagerade i att ta itu med problemet med hjälp av alla möjliga medel som EIF har."

Inom ramen för avtalet kommer DBT beakta InnovFin-garantin i sin prisberäkning för nya lån, vilket ger gynnsammare villkor till små och medelstora företag. Garantin innebär också en minskning av riskreduceringen för den slutliga låntagaren.

Europeiska investeringsfonden (EIF) ingår i Europeiska investeringsbankens grupp. Dess centrala uppgift är att stöda Europas mikroföretag, små och medelstora företag, genom att hjälpa dem att få tillgång till finansiering. EIF utformar och utvecklar riskkapital, garantier och mikrofinansieringsinstrument som specifikt riktar sig mot detta marknadssegment. I denna roll främjar EIF EU:s mål till stöd för innovation, forskning och utveckling, entreprenörskap, tillväxt och sysselsättning

DBT Företagslån (DBT) grundades med ambitionen om att skapa bättre tillväxtförutsättningar för Sveriges små- och medelstora företag genom att stötta med finansiering som ett alternativ till de fyrkantiga storbankerna och de oskäliga snabblånen. DBT erbjuder företagslån på 2-20 MSEK i upp till 5 år med en transparent och enkel prissättning till etablerade företag i alla branscher. DBT är registrerat hos finansinspektionen. 

InnovFin SME-garantifaciliteten - som förvaltas av EIF - är ett initiativ som lanserats av Europeiska kommissionen och EIB-gruppen med syfte att förbättra tillgången till finansiering för små och medelstora företag i Europa. InnovFin SME-garantifaciliteten nyttjas av utvalda lokala banker, leasingföretag, garantiinstitut ("finansiella intermediärer") etc. som väljs ut efter en due diligence-process. EIF, som fungerar som genomförandeorgan, täcker en del av de finansiella intermediärernas förluster på lån, leasingavtal och garantier mellan 25 000 och 7,5 miljoner euro, vilket EIF tillhandahåller inom ramen för InnovFin-garantin för små och medelstora företag. Genom att samarbeta med noggrant utvalda finansiella intermediärer kan EU och EIF på så sätt möjliggöra mer skuldfinansiering till innovativa små och medelstora företag och innovativa små och medelstora företag i hela Europa. Utvalda europeiska banker som tidigare godkänts inkluderar Ålandsbanken, HSBC, Commerzbank, Deutsche Bank, Barclays Bank och Nordea

Investeringsplanen för Europa - Junckerplanen - fokuserar på att främja europeiska investeringar för att skapa jobb och tillväxt. Detta görs genom smartare användning av nya och befintliga finansiella resurser, avlägsna hinder för investeringar och ge synlighet och tekniskt stöd till investeringsprojekt. Den europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) är Junckers centrala pelare. Det ger en första förlustgaranti, så att EIB kan investera i fler, ofta riskfyllda projekt. I maj förväntas redan de projekt och avtal som godkänts för finansiering inom EFSI mobilisera 398,6 miljarder euro i investeringar och stödja cirka 949 000 små och medelstora företag i alla 28 medlemsstater. Hitta de senaste EFSI-siffrorna efter sektor och land här, eller se vanliga frågor.

För mer information kontakta gärna:
Alexis Kopylov, VD DBT, +46 (0) 73-352 33 79, alexis@dbtforetagslan.se
Tim Smit, VD EIF+352 691 286423, t.smit@eib.org
Siobhán Millbright, vice ordförande Europeiska kommissionen, +32 460 75 73 61, siobhan.millbright@ec.europa.eu
Edit Künstlicher, presskontakt DBT, +46 (0) 70-818 57 00, edit@editk.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

DBT Företagslån blir den första privata långivaren i Sverige som erhåller EIF:s stöd inom ramen för InnovFin SME Guarantee Facility. Samarbetet kommer att möjliggöra 80 MEUR i nyutlåning till Sveriges små och medelstora företag. Projektet stöds av EU-budgeten inom ramen för investeringsplanen för Europa, den så kallade Junckerplanen.
Twittra det här

Citat

Vi är otroligt stolta över att EIF efter noggrann genomlysning godkänt DBT för deras kreditgaranti. För oss är detta högsta möjliga betyg för vår verksamhet och på det strukturerade och dedikerade sätt som vi byggt DBT. Garantin utgör en viktig byggsten i DBT:s ambition att bygga den ledande långivaren till Sveriges små och medelstora företag. För våra kunder innebär det att vi nu kan lansera ”Tillväxtlånet” som har en förmånligare räntesats tack vare EIF:s garanti InnovFin.
Alexis Kopylov, VD för DBT Företagslån
Tack vare detta finansieringsavtal med DBT har nu svenska små och medelstora företag som vill växa sin verksamhet eller expandera sin produktionskapacitet fått ytterligare ett finansieringsalternativ. Tack vare Investeringsplanens stöd från Europeiska Investeringsfonden kan idag redan mer än 10 000 små och medelstora företag i Sverige dra nytta av lån på gynnsamma villkor.
Jyrki Katainen, vice ordförande för Europeiska kommissionen
Att teckna detta avtal med den första privata långivaren i Sverige är en stor milstolpe för oss, och ett bevis på att denna typ av garantisystem behövs. Tillgång till finansiering är en kronisk utmaning för Sveriges små och medelstora företag sedan finanskrisen och EIF är fortfarande fullt ut engagerade i att ta itu med problemet med hjälp av alla möjliga medel som EIF har.
Pier Luigi Gilibert, vd för Europeiska investeringsfonden